Almir Džuvo je novi direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH

0
176
Almir Džuvo imenovan za generalnog direktora OSA-e BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijelo pojedinačna rješenja o imenovanju Almira Džuve za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH) i Riste Zarića za zamjenika generalnog direktora na mandatni period od četiri godine, počev od 28.2.2023. godine, te Damira Bevande u drugom mandatu za glavnog inspektora OSA BiH.
Prethodno su pojedinačnim rješenjima s dužnosti generalnog direktora OSA-e BiH i zamjenika generalnog direktora zbog isteka mandata razriješeni Osman Mehmedagić i Trifko Buha s danom 27.2.2023. godine.
Vijeće ministara BiH imenovalo je novo rukovodstvo OSA-e BiH i rješenjem razriješilo dosadašnjeg generalnog direktora OSA-e BiH i njegovog zamjenika zbog isteka mandata jer su na te pozicije imenovani 19.11.2015. godine.
Sjednici Vijeća ministara BiH danas je prethodila druga sjednica Izvršnog obavještajnog odbora na kojoj su bili prisutni predsjedavcajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i njeni zamjenici – ministar financija i trezora Zoran Tegeltija i ministar odbrane Zukan Helez.