Aluminijev sindikat odustao od štrajka

0
734
Isključenje Aluminija s elektroenergetske mreže bilo bi pogubno za mostarsku kompaniju

Nezavisni sindikat zaposlenika Aluminija odustao je od nedavno odgođenog održavanja drugoga štrajka upozorenja, odlučeno je na Skupštini NSZ-a Aluminija.
U zajedničkoj izjavi predsjednika NSZ-a Romea Biokšića i predsjednika Skupštine NSZ-a Pere Bebeka, poručeno je kako je u međuvremenu došlo do osjetnih pomaka u odnosima između Uprave Društva i sindikalne organizacije, te kako sada više nema razloga za nastavak aktivnosti u smislu izražavanja radničkoga nezadovoljstva, zbog čega se i zahvaljuju Upravi i NO-u na ostvarenoj suradnji.
“Većina naših traženja prepoznata su od strane Uprave kao opravdana i ono što je najbitnije, već su načinjeni konkretni koraci u raspoređivanju invalida rada na ona mjesta koja odgovaraju njihovoj preostaloj radnoj sposobnosti, a u pogonskim je halama došlo do prijeko potrebnoga popunjavanja nedostajućih radnika. Za još je nekoliko zahtjeva već dogovorena dinamika provedbe, a za ostatak nastavljamo komunikaciju s Upravom”, ističu čelni ljudi Aluminijeve sindikalne organizacije.
S druge strane, ohrabrujući tonovi dolaze i od strane članova Uprave Aluminija Dražena Pandže i Borisa Vicana koji su pohvalili pokazanu spremnost za kompromise obaju strana i obećali kako će nastaviti s pozitivnom komunikacijom prema NSZ-u, kao i izravno prema radnicima, očekujući da će u sindikatu i dalje imati partnera u ovomu krajnje izazovnom vremenu za Aluminij.
Posebno je bitno to što je i iz Uprave Društva i iz vrha NSZ-a upućen javni apel Vladi FBiH, kao najvećem pojedinačnom suvlasniku mostarske tvornice, da se ozbiljno shvati osobito teško stanje u kojemu se Aluminij d.d. Mostar nalazi i da se žurno pristupi rješavanju onih pitanja na koja entitetska vlast može izravno utjecati.
“Cijena električne energije ostaje našim gorućim problemom, a trenutačne burzovne cijene više su čak i od lanjskoga razdoblja u kojemu je hidrologija bila na katastrofalnoj razini. Nama za dugoročni ugovorni odnos za opskrbu Aluminija el. energijom treba financijsko jamstvo koje nam, zbog akumuliranih gubitaka, neće izdati nijedna komercijalna banka i to je prostor za konkretnu pomoć naših vlasnika. Da budem precizan, za dugoročno rješenje Aluminijevih problema i za otvaranje prostora stabilizaciji i razvitku, mora se pronaći konačan izlaz iz našega dugovanja prema Elektroprivredi HZHB”, pojašnjava Pandža.