AMFI: Odobreno 74% pristiglih zahtjeva za odgodu plaćanja mikrokredita

0
2224
Elma Zukić: Klijenti MKO podnijeli 24.485 zahtjeva za odgodu plaćanja mikrokredita

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI trenutno ne raspolaže podacima o naplati dodatnih kamatnih stopa korisnicima mikrokredita o čemu se govori u javnosti posljednjih dana.
“Nakon što su se ove informacije pojavile u javnosti, pokrenuli smo aktivnosti provjere navoda. Naglašavamo da se AMFI protivi bilo kakvom djelovanju mikrokreditnih organizacija suprotno odlukama agencija za bankarstvo FBiH i RS, koje nisu u interesu klijenta i nanose štetu cijelom sektoru. Članice AMFI-ja i AMFI vrlo dobronamjerno prihvaju sve sugestija i kritike prema kojima ćemo promtno djelovati gdje god se iste činjenično utvrde“, kazala je Elma Zukić, predsjednica AMFI.
Iz AMFI-a upozoravaju da se u posljednje vrijeme u javnosti pojavio niz informacija u kojima se vrše poređenja između banaka i mikrokreditnih organizacija. Banke i mikrokreditne organizacije se ne mogu porediti, jer je osnovna misija mikrokreditnih organizacija osigurati pristup finansijskim sredstvima onim kategorijama koje ne ispunjavaju uvjete za pristup tradicionalnim modelima finansiranja.
Prema riječima predsjednice AMFI-a, mikrokreditnim organizacijama u BiH, članicama Udruženja, do 24. aprila ove godine obratilo se 10.863 klijenta za primjenu nekih od mjera odgode plaćanja mikrokredita kao mjera podrške za prevazilaženje negativnih efekata pandemije Covid-19. Do sada je odobreno 8.008 zahtjeva klijenata, što predstavlja oko 74 posto svih pristiglih zahtjeva, što se kontinuirano i užurbano svakodnevno implementira.
Iz AMFI-a podsjećaju da mikrokreditni sektor u najvećoj mjeri podržava i finansira male poljoprivrednike i poduzetnike koji nemaju pristup bankarskim uslugama. Procjena je da oko 70 posto ili oko 150.000 klijenata MKO ima pristup kreditnim sredstvima isključivo kroz mikrofinansijski sektor tj. oko 600.000 građana BiH se oslanja na podršku mikrokreditng sektora, direktno ili indirektno. Značajno učešće u svim odobrenim mikrokreditima zauzima finansiranje poljoprivredne djelatnosti sa udjelom od oko 35 posto.
Iz AMFI-a poručuju da treba imati na umu da će mikrokreditne organizacije, uz ostale subjekte finansijskog sektora, biti okosnica i važan alat ekonomskog oporavka nakon pandemije izazvane koronavirusom, jednako kao što su to bili i nakon poplava iz 2014. godine kada je mikrokreditni sektor značajno učestvovao u ekonomskom oporavku klijenata i zajednica u ugroženim područjima.