AMFI: Oktobar – mjesec mikrofinansiranja

0
2098
Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH - AMFI

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI zajedno sa svojim članicama tokom oktobra organizira i učestvuje u nizu aktivnosti kojima se obilježava mjesec mikrofinansiranja.
Predsjednica Udruženja, Elma Zukić ističe da AMFI pored angažmana na lokalnom tržištu ima vrlo aktivnu ulogu i na međunarodnom nivou te je član i dvije međunarodne mreže za mikrofinansije Microfinance centar (MFC) i European Microfinance Network (EMN) uz čiju podršku će biti realizirane aktivnosti u oktobru.
Tokom oktobra, koji je u znaku mikrofinansiranja, provodi se kampanja mikrokreditnog sektora pod sloganom ‘Borrow Wisly’ – ‘Mudro do kredita’, a u organizaciji MFC, koju u BiH provode članice Udruženja. Kampanja se već sedmu godinu zaredom provodi u 14 zemalja.
Cilj je podići svijest klijenata mikrokreditnog sektora o kvalitetnom i mudrom zaduživanju, ulažući novac sa svrhom, uz izbjegavanje prevelikog zaduženja. Ova edukativna kampanja je sjajna prilika da se klijentima mikrokreditnog sektora omogući dodatno informiranje i edukacija.
U odnosu na prethodne godine, zbog pandemije Covid-19, kampanja se ove godine provodi putem društvenih mreža, ali i u direktnom kontaktu sa klijentima, kada za to postoji prilika i kada nije ugroženo zdravlje učesnika.
Također, u oktobru će biti predstavljeni rezultati istraživanja MFC o uticaju pandemije Covid-19 na mikrofinansijske institucije i njihove klijente putem online platforme.
Pored kampanje ‘Borrow Wisly’ – ‘Mudro do kredita’, održat će se i godišnja European Microfinance Network (EMN) konferencija 2020, u terminu od 13. do 15.10.2020.. Godišnja konferencija će na jednom mjestu okupiti praktičare mikrofinanciranja, pružatelje usluga, akademsku zajednicu i istraživače zainteresirane za razvoj mikrokreditnog sektora, kao i predstavnike vlasti, nevladine organizacije i javne institucije koje podržavaju sektor.
Poziv je otvoren za sve prijatelje sektora u BiH.
Još jedan važan događaj za mikrofinancijski sektor je i Evropski dan mikrofinansiranja koji će ove godine biti obilježen 29.10.2020. godine, pod sloganom ‘Weathering the storm’ – ‘Sigurni i u oluji’. Fokus ovogodišnje konferencije je ekonomska kriza prouzrokovana pandemijom Covid-19. Evropski dana mikrofinansiranja se održava još od 2015. godine, s ciljem podizanja svijesti o mikrofinansiranju i njegovoj ulozi u borbi protiv finansijske i socijalne isključenosti u Evropi.
Članice AMFI su u periodu Covid-19 odobrile svojim klijentima 30.058 zahtjeva, u iznosu od 134.810 miliona KM, što čini 18,65% ukupnog portfolia svih članica Udruženja. Mikrofinancijski sektor u BiH opslužuje preko 211.000 klijenata od čega se oko 35 posto mikrokredita odnosi na poljoprivredni sektor, dok 66 posto svih klijenata mikrokreditnog sektora u BiH dolaze iz poljoprivrednih područja. Mikrokreditni sektor u BiH indirektno ima uticaj na više od 600.000 građana, što je oko 17 posto stanovništva naše zemlje.