Amina Durmo Trlin: ProCredit Bank u 2022. plasirala 30 miliona KM kredita za izgradnju solarnih elektrana

ProCredit Bank finansirala je skoro 37% ukupno instaliranih kapaciteta solarnih elektrana u BiH u prošloj godini i time potvrdila poziciju tržišnog lidera

0
832
Amina Durmo Trlin, članica Uprave ProCredit Bank

Trenutni svjetski fokus u oblasti proizvodnje energije je na obnovljivim izvorima. Ovo je logično, ne samo zbog klimatskih promjena, nego izbog globalnog porasta potreba za energijom, ali i zbog dostupnostitehnologija koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora danas.
ProCredit Bank je primjerom pokazala da ovakva ulaganja imaju podršku i u našoj zemlji,te da je finansiranje solarnih elektrana ispravan korak za budućnost. O ovome smo razgovarali s Aminom Durmo Trlin, članicom Uprave ProCredit Bank.

Da li energetska tranzicija predstavlja priliku zaprivredu i koliko je zapravo trend ulaganja u obnovljive izvore energije prisutan u BiH?

Energetska tranzicija u Bosni i Hercegovini je tema koja je dugi niz godina čekala u redu, ali jeu posljednjih godinu dana zadobila zasluženu pažnju javnosti, poslovnih zajednica i drugih relevantnih aktera.Osnovni razlog je svakako povećanje cijene električne energije. Svaki uspješan i razuman lider velikog, srednjeg ili malog preduzeća ozbiljno razmišlja kako će promjene u cijenama električne energije uticati na poslovanje u sljedećim godinama i kako se za to što adekvatnije pripremiti.
Prije svega, moramo biti svjesni činjenice da je energetska tranzicija neminovan, ali isto tako i poželjan proces za BiH. Ulaganje u solarnu energiju je najviše rasprostranjen oblik ulaganja u obnovljive izvore energije, jer je dostupan svima. Naime, investicije mogu iznositi od svega nekoliko hiljada do nekoliko miliona KM, u zavisnosti od potreba i finansijskih kapaciteta. To donosi smanjenje emisije štetnih gasova i njihovog uticaja na klimatske promjene, ali i energetsku neovisnost što je u periodu poskupljenja cijena energenata jako bitno za bh. privredu.

Povećan je interes za ulaganje u solarne elektrane na našem tržištu

Od prošle godine svjedočimo sve većem interesovanju privrednika za ulaganja u solarne elektrane. ProCredit Bank je u 2022. godini plasirala 30 miliona KM kredita kroz finansiranje 50 solarnih elektrana, instaliranih kapaciteta preko 16 MW. To znači da je ProCredit Bank finansirala skoro 37% ukupno instaliranih kapaciteta solarnih elektrana u BiH u prošloj godini i time potvrdila poziciju tržišnog lidera. Iako finansiramo ove projekte još od 2015. godine, nikada nismo vidjeli veću potražnju i sve ukazuje na to da je došao trenutak kada su bh. privrednici zaista prepoznali energetsku tranziciju kao priliku i okrenuli se ka investicijama u održiva rješenja.

Iz kojeg razloga se SME kompanije odlučuju na ove investicije?

Kompanije su suočene sa neizvjesnošću u pogledu kretanja cijena električne energije u narednim godinama. Sirovine, transport, cijena novca i ostali troškovi bilježe rast i izazov sa kojim se bh privreda suočava je kako u ovakvim okolnostima zadržati i unaprijediti konkurentnost. Jedan od načina je zasigurno ulaganje u solarne elektrane za vlastitu opskrbu, kojom kompanije mogu pokriti dio ili čak cjelokupnu potrošnju električne energije. Dakle, kompanije se odlučuju na ulaganje u ove projekte, jer vide priliku da optimiziraju troškove i umanje rizik od rasta cijena električne energije. Dodatno na ovaj način osiguravaju konkurentnost na ino tržištu, jer koriste energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i samim time neće u budućnosti plaćati takse na CO2 emisiju.
Veliki broj domaćih kompanija zbog kretanja cijena električne energije na međunarodnom tržištu u ovim investicijama vidi i priliku za ostvarenje dodatnih prihoda kroz ulaganje u solarne elektrane, čija namjena je komercijalnog karaktera, odnosno prodaja električne energije otkupljivačima. Motivisani visokim otkupnim cijenama, kompanije i pojedinci se sve češće odlučuju da ulažu u ove projekte sa ciljem ostvarivanja dodatnih prihoda.
Trebamo biti svjesni činjenice da Bosna i Hercegovina ima veliki prirodni potencijal Sunčeve energije i pripada zemljama Evrope sa značajnom Sunčevom radijacijom, a mi taj potencijal još nismo dovoljno materijalizovali. Na primjer, prosječna proizvodnja u BiH po kWp je 20% veća u odnosu na Njemačku, a ukoliko uporedimo instalirani kapacitet solarnih elektrana, u Njemačkoj je 66 GW, dok je u BiH bio 0,1 GW na kraju 2022. godine.

Da li ulaganje u obnovljive izvore energije ima smisla i za domaćinstva?

Da bismo razgovarali o ulaganju domaćinstava, moramo najprije govoriti o pravnom okviru koji reguliše prava tzv. ‘prosumera’, odnosno kategorije proizvođač – potrošač. Čitava ideja prosumera jeste da pomogne građanima da se iz pasivnih posmatrača pretvore u aktivne sudionike energetske tranzicije. U Federaciji BiH utvrđen je Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, a u Republici Srpskoj je uspostavljen pravni okvir i radi se na definisanju podzakonskih akata. Navedeni okvir omogućuje krajnjim kupcima da proizvode električnu energiju za sopstvenu potrošnju, a da viškove električne energije predaju u mrežu i povuku ih kada im vlastita proizvodnja nije dovoljna. U svakom slučaju, primjena Zakona o obnovljivim izvorima energije bi učinile ove investicije jako isplativim za domaćinstva uz znatno kraći povrat na investiciju.
Iz ugla ProCredit Bank, kako smo svjesni potencijala i prednosti ovih investicija, na raspolaganje fizičkim licima smo stavili GEFF kreditnu liniju, za koju je osiguran kredit i povrat sredstava od 15% do 20% iz fonda koji osigurava Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija kroz program GEFF. Ova kreditna linija predstavlja program kreiran u cilju podizanja svijesti o važnosti očuvanja životne sredine i dugoročne isplativosti zelenih tehnologija kroz poticaje stanovništvu za solarne panele, ali i za uvođenje drugih mjera energetske efikasnosti: toplotne izolacije, ugradnju toplotnih pumpi, peći na pelet, efikasnih prozora, vrata i slično.

Da li su kompanije i domaćinstva dovoljno informisani i da li je tržište spremno za ulaganje?

Kao što sam i ranije navela, evidentan je povećan interes za ulaganje u solarne elektrane na našem tržištu, međutim mnoge kompanije i domaćinstva nemaju dovoljno informacija. Kako imamo dugogodišnje iskustvo u finansiranju projekata ulaganja u obnovljive izvore energije, trudimo se da isto prenesemo zainteresiranim investitorima i pružimo podršku ne samo u finansijskom aspektu, nego i tehničkom kroz svakodnevne sastanke i konsultacije.
Dodatno, osjetili smo potrebu da podijelimo znanje i informacije o ovim projektima u širem krugu, te smo u saradnji sa našim partnerima organizovali niz evenata sa ciljem podizanja svijesti o važnosti i benefitima ulaganja u solarne elektrane za kompanije i domaćinstva u BiH.
Jedan od izazova koje vidimo u narednom periodu je nedovoljna radna snaga, tačnije mali broj radnika specijaliziranih za montažu i instalaciju solarnih sistema. Ovo će biti još više naglašeno kada i domaćinstva uzmu aktivnije učešće u energetskoj tranziciji. Svjesni izazova sa kojim se tržište trenutno susreće, ProCredit Bank je sa partnerom Comtrade Distribution organizovala besplatne edukacije za buduće instalatere solarnih elektrana. Mi vidimo energetsku tranziciju kao krajnje poželjan proces za našu državu i želimo da budemo aktivan sudionik koji će znanjem i finansijskim sredstvima doprinijeti pozitivnim promjenama.