Amir Salkanović: Inovativan pristup bankarstvu i klijentima utkan u DNK ProCredit Bank

Cilj nam je da što više klijenata upozna prednosti korištenja elektronskog potpisa, ne samo u poslovanju sa bankom, nego i kao alat za unapređenje efikasnosti u vlastitom poslovnom modelu. Iz tog razloga smo ove godine odlučili, u okviru novogodišnjih poklona, pokloniti i certifikate za kvalifikovani elektronski potpis

0
2930
Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank u BiH

O konceptu inovacija, investicijama u obnovljive izvore energije, energetskoj efikasnosti, digitalnom bankarstvu, kao i posvećenosti ulaganju u ljude i tehnologiju govori Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank u BiH.

ProCredit Bank se u proteklim godinama etablirala kao institucija koja inovacijama konstantno mijenja tržište. Odakle crpite inspiraciju?

ProCredit Bank je posvećena ulaganju u ljude i u tehnologiju. Međutim, ulaganje u ljude nije dovoljno ukoliko institucija ne gaji kulturu dijaloga i razmjene ideja, te ako ne ohrabruje i ne podržava inovacije. Upravo su inovacije i inovativan pristup bankarstvu i klijentima utkane u ‘ProCredit Bank DNK’ na nivou naše grupacije. Mi kao institucija imamo agilan pristup koji brzo primjenjujemo i adaptiramo na sva tržišta, pa tako i na BiH.
Kada govorimo o inovacijama svakako bih spomenuo samouslužne poslovnice i inovativni pristup uslugama za fizička lica. Međutim, ne treba zanemariti činjenicu da kontinuirano nudimo i nove specijalizirane usluge namijenjene malim i srednjim preduzećima u skladu sa njihovim potrebama, okolnostima na tržištui u cilju povećanja konkurentnosti uopšte, kao i nove funkcionalnosti unutar aplikacija koje koriste naši klijenti.

Podrška projektima obnovljivih izvora energije

U vrijeme kada se najavljuju drastična poskupljenja električne energije vi privrednicima kroz kreditne linije nudite dugoročna rješenja. Da li će i u dolazećem periodu u vašem fokusu ostati finansiranje projekata obnovljivih izvora energije i kojeg je omjera vaš Zeleni portfolio?

ProCredit banka ne samo da slijedi trendove već ih i na našem tržištu i kreira. Organizacijski, ekspertizom i kreditnim linijama namijenjenim investicijama u projekte obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti već godinama uspješno finansiramo ovaj segment, koji danas čini blizu 20% našeg ukupnog portfolija. Generalno, za kompanije je jako bitno da ulažu u efikasnost, standardizaciju i nove tehnologije. Poduzetnici i menadžeri su, naravno, svjesni ove činjenice i većina naših poduzetnika zna prepoznati kada je vrijeme za ulaganja. Kada su u pitanju investicije u obnovljive izvore energije, bilo za vlastite potrebe ili u komercijalne svrhe, one postaju vrlo aktuelne sa najavom poskupljenja cijene električne energije, ali i sa smanjenjem cijene opreme u odnosu na period od prije nekoliko godina. Veliki broj privrednika u zemlji planira ili je već krenuo sa investicijama u vlastitu proizvodnju električne energije jer im to garantuje cijenu, odnosno služi kao zaštita od poremećaja na tržištu.

Amir Salkanović: Cilj nam je da što više klijenata upozna prednosti korištenja elektronskog potpisa

Koji su efekti ulaganja u energetsku efikasnost?

Svako ulaganje u energetsku efikasnost ima dvojako pozitivan efekt. Tu je na prvom mjestu ušteda za investitora koji je utoplio dom/kuću ili ugradio efikasniji sistem grijanja. Samim tim tu je jako koristan efekt za zajednicu jer se prirodni resursi ne troše bez potrebe i daleko manje ili nikako ne zagađujemo okolinu. Kad smo već kod toga, već dugi niz godina naša misija je zaštita životne okoline i to se odnosi na cijelu grupaciju. Na ovom polju djelujemo i kroz razvoj eko-voznog parka i razvoj infrastrukture za snabdijevanje ovih vozila, odnosno poticanje ekomobilnosti.
Govoreći o inovativnim tehnologijama u ovom dijelu, vrijedno je spomenuti i da smo u protekloj godini razvili posebnu, prvu takvu aplikaciju za ProCredit mrežu električnih punjača za automobile na cestama koja će uskoro biti predstavljena. Aplikacija i punjači su besplatni za korištenje i vjerujemo da će doprinijeti bržoj transformaciji ka e-mobilnosti i većoj zastupljenosti automobila na električni pogon. Prednosti korištenja električnih vozila u BiH su značajno smanjenje emisija štetnih gasova i poboljšanje kvalitete zraka, višestruko niža cijena pogonskog goriva, smanjenje buke u gradovima, te mogućnost korištenja različitih poticaja, koji su već uvedeni u zemljama EU, a ubrzo se mogu očekivati i u BiH.

Prednosti korištenja elektronskog potpisa

I u segmentu digitalnog bankarstva ste bili prvi u BiH. Iz tog iskustva, sa digitalnim kanalima u porastu, kako vidite transformaciju bankarstva?

Možemo sa sigurnošću reći da je digitalizacija naše ultimativno opredjeljenje. To smo dokazali u proteklom periodu kada smo prvi u Bosni i Hercegovini krenuli sa primjenom kvalifikovanog elektronskog potpisa u internom poslovanju, ali i u poslovanju sa klijentima. Cilj nam je da što više klijenata upozna prednosti korištenja elektronskog potpisa, ne samo u poslovanju sa bankom, nego i kao alat za unapređenje efikasnosti u vlastitom poslovnom modelu. Iz tog razloga smo ove godine odlučili, u okviru novogodišnjih poklona, pokloniti i certifikate za kvalifikovani elektronski potpis. Obradovalo nas je oduševljenje klijenata i njihova spremnost ka ulaganjima u nešto novo i drugačije.
Međutim, u ovom segmentu nedostaje učešće državnih predstavnika vlasti i institucija. Digitalizacija javne uprave, koja bi omogućila da lične dokumente, različite potvrde i uvjerenja, dozvole i saglasnosti možete dobiti bez odlaska u institucije i čekanja u redovima, je neizostavna karika. U zemljama regiona vlade su ovu potrebu privrede vrlo ozbiljno shvatile, dok kod nas izostaje akcija nadležnih da se kroz projekte e-uprave omogući korištenje digitalnih inovacija u vlastitim procesima. Siguran sam da bi se u tom slučaju mnogo veći broj, prije svega fizičkih lica, odlučio za korištenje elektronskog potpisa.
Što se bankarskog sektora tiče, ne možemo tvrditi da smo digitalizovali naše procese u obimu u kojem bi to bilo moguće da recimo postoji zakonska mogućnost korištenja video identifikacije za onaj prvi kontakt sa klijentom ili svi podzakonski propisi koji definišu ranije spomenutu primjenu elektronskog potpisa. Nadamo se da će nadležne institucije i zakonodavna tijela u bliskoj budućnosti imati više sluha u donošenju propisa nužnih za nastavak razvoja digitalizacije i bankarskog tržišta uopšte.

Salkanović: ProCredit Onboarding program je primarni način zapošljavanja u našoj banci

Zapošljavanje kroz Onboarding program

Veliki broj vaših uposlenika je zaposleno kroz Onboarding program. Kakva je to vrsta obuke i ko je dobrodošao da se prijavi?

ProCredit Onboarding program je primarni način zapošljavanja u našoj banci. Ideja je prije svega da mladi koji su sa ili bez ikakvog iskustva u bankarskom ili bilo kojem drugom sektoru, dobiju šansu da rade u drugačijoj finansijskoj instituciji. Početak rada u ProCredit banci ne određuje fakultet koji ste završili, tj. ne zapošljavamo samo diplomirane ekonomiste. Među nama rade kolege koje su stekle obrazovanje iz oblasti različitih društvenih i tehničkih nauka, poput historije, sociologije, matematike, umjetnosti, zaštite okoliša, saobraćaja itd. Nama je bitno da kandidati dijele naše institucionalne i društvene vrijednosti, te da žele da rade u dinamičnoj instituciji koja daje mnogo kada je riječ o profesionalnom usavršavanju, a sva potrebna tehnička znanje će steći kroz rad.
Sa budućim kolegama dijelimo znanja i razgovaramo o vrijednostima, etici, našoj viziji budućnosti i razvoja društva i ekonomije. U Onboarding programu, budućim kolegama pokazujemo kako radimo, komuniciramo, ukazujemo na kritički pristup prema ustaljenim praksama, našim i tržišnim. Ohrabrujemo postavljanje kritičkih pitanja, ohrabrujemo kreativnost, i sve to, u kombinaciji sa predanim radom i otvorenošću, kreira ozračje u kojem su svi uključeni i svi participiraju u razvoju institucije, a kroz rad u banci i razvoju ekonomije i društva u cjelini. Ovaj Program nam je od velike važnosti jer želimo mladim ljudima u Bosni i Hercegovini pružiti konkretnu alternativu odlasku iz zemlje.

Kako definišete HR politiku ProCredit Bank?

Vjerujemo u ljude, dijalog i znanje, a ne u striktne organizacijske strukture, i ne dopuštamo sakrivanje iza birokratije ili pozicija unutar institucije. Relativno ravna organizacijska struktura te direktna komunikacija i saradnja između službenika i menadžmenta su naša realnost. Sa uposlenima/kolegama ne razgovaramo putem upitnika nego direktno, živom riječi.
ProCredit Bank puno pažnje posvećuje rastu i razvoju svojih uposlenih što je u osnovi temelj naše uspješnosti. Nakon spomenutog Onboarding programa uposlenici obično prolaze i kroz neki od programa, lokalno ali i u okviru ProCredit Akademije u Njemačkoj. Vjerujemo u izvrsnost, rast i razvoj, stabilnost i društveno odgovorno poslovanje i te vrijednosti su utkane u sve što radimo.