AMKO Komerc kupuje i preostale dionice Dobrinje Sarajevo

0
3397
AMKO Komerc želi u cijelosti preuzeti firmu Dobrinja d.d. Sarajevo

Sarajevska kompanija AMKO Komerc objavila je ponudu za preuzimanje dioničkog društva Dobrinja iz Sarajeva.
AMKO Komerc je vlasnik 44.237 dionica dioničkog društva Dobrinja, odnosno oko 79,55 posto od ukupno emitovanih dionica ove firme čiji je temeljni kapital podijeljen na 55.610 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 78,00 KM.
Ponuda za preuzimanje se odnosi na 11.373 redovnih dionica što predstavlja 20,45 posto od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 78,00 KM, koje u trenutku davanja ove ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu AMKO Komerca.
Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 53,49 KM, što predstavlja oko 68,58 posto od nominalne vrijednosti dionica.
Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima firme Dobrinja d.d. Sarajevo, a kako je navedeno, AMKO Komerc će nakon okončanja ove ponude koristiti pravo prenosa dionica manjinskih dioničara u roku od tri mjeseca od isteka Ponude za preuzimanje u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana (27. novembar) objavljivanja Ponude za preuzimanje u novinama.
Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude, saopćeno je.