Sutra počinje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima u BiH

0
387
Anketom se žele dobiti podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH

Agencija za statistiku BiH (BHAS), u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, od 3. juna, počinje sa istraživanjem o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT_D) na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.
Cilj ovog istraživanja je da se prikupe podaci o zastupljenosti i korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima u BiH koji će biti kvalitetan izvor podataka, za analize, planiranje i kreiranje politika razvoja informacionog društva u BiH.
Tokom istraživanja biće anketirano ukupno 8.165 domaćinstava s tim da će se ove godine, podaci prikupljati isključivo putem telefonskog anketiranja (CATI metoda). Statističke instituije naglašavaju da će se prikupljeni podaci tretirati kao povjerljivi i da će se koristiti isključivo u statističke svrhe.
Istraživanje obuhvata podatke o upotrebi računara u domaćinstvima, pristupu internetu, o vrstama mobilnih uređaja koje građani BiH najviše koriste, za koje usluge/svrhe/potrebe ih koriste, podaci o demografskim i obrazovnim karakteristikama korisnika, kao i o razlozima zbog kojih ih neka domaćinstva ili pojedinci ne koriste.