Ante Rezić novi direktor Aluminija, smijenjen Dalibor Pandža

0
929
Ante Rezić imenovan za v.d. direktora mostarskog Aluminija

Ante Rezić je odlukom Nadzornog odbora danas imenovan za novog v.d. direktora mostarskog Aluminija, na period od tri mjeseca, a njegov prethodnik Dalibor Pandža razriješen je dužnosti direktora.
Ante Rezić, rođen 1956. godine u Mostaru, diplomirao je na studiju elektrotehnike u Zagrebu 1979. godine, a doktorirao 1995. godine. Od 1979. do 1996. godine radi u Elektrotehničkom institutu u Zagrebu, gdje se bavim naučno istraživačkim radom. Rezić 1996. godine dolazi u Aluminij d.d. Mostar gdje obavlja niz funkcija, a sa pozicije direktora Sektora energetike, informatike i sistema upravljanja postavljen je za v.d. direktora Aluminija.
Novi direktor Aluminija čeka dogovor s potencijalnim ulagačem o pokretanju dijela proizvodnje. Međutim, situacija u mostarskom Aluminiju je izuzetno teška i oko 900 radnika dobilo je otkaze.