Apel peradara BiH institucijama i stanovništvu: Smanjite namete i kupujmo domaće!

0
366
Ugroženo poslovanje sektora peradarstva, upitna egzistencija 20.000 radnika

Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH uputio je danas apel institucijama sa zahtjevom da se, usljed povećanja troškova proizvodnje uzrokovanog pandenijom koronavirusa, smanje nameti i povećaju poticaji, a stanovništvo pozivaju da kupuju domaće proizvode i time podrže sve zaposlene u bh. poljoprivredi.
“Mjere suzbijanja pandemije koronavirusa se izuzetno negativno odražavaju na poslovanje sektora živinarske proizvodnje u cijeloj BiH. Cijene sirovina i repromaterijala za proizvodnju, uključujući i stočnu hranu koja se uglavnom uvozi, te usluge transporta su značajno porasle, te je ugroženo obezbjeđivanje dovoljnih količina sirovina i reporomaterijala. Nasuprot tome došlo je do pada kupovne moći uz iste ili niže cijene gotovih proizvoda. Uza sve navedeno kalkulacija proizvodnje je negativna te je potrebno obezbijediti i značajno veća obrtna sredstva”, rekao je Edin Jabandžić, predsjedavajući Odbora.
Kopredsjedavajući Odbora, Predrag Miličić dodao je da do sada preduzete mjere od strane države i entiteta nisu ni približno dovoljne da se saniraju sve posljedice krize, te da postoji veoma velika zabrinutost proizvođača da li će uopšte moći opstati i nastaviti rad ako ovakve prilike potraju.
Koordinacioni odbor je vladajućim strukturama uputio zahtjev da pored direktne pomoći koju trebaju obezbjediti državna i entiteske vlasti, one obezbjede i povoljnije uslove poslovanja nego do sada.