APF: Od privatizacije lani zarađeno 4,1 miliona KM

0
884
Vlada FBiH dala saglasnost na Plan Agencije za privatizaciju

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o realizaciji Programa rada i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) za 2017. godinu.
APF je lani realizovala pet prodaja predmeta u maloj privatizaciji (prihod pripada preduzeću), dok je Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona prodala nekretninu – devastirani Samački hotel, vlasništvo preduzeća Aluminij d.o.o. Mostar. Početna cijena iznosila je 356.200 KM, a kupoprodajna 600.000 KM.
Ukupno ostvarena gotovina u 2017. godini iz procesa privatizacije u jedanaest agencija u Federaciji BiH iznosila je 4.137.700 KM.
Vlada je usvojila i izvještaj APF-a o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na kraju 2017. godine.
U postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća u Federaciji BiH zaključena su 622 kupoprodajna ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora u FBiH zaključeno je 649 kupoprodajnih ugovora.
U kupoprodaji državnog kapitala 622 preduzeća obaveze kupaca bile su kupoprodajna cijena u iznosu od 816.390.030 KM, investicije od 1.449.894.781 KM, prijem 43.066 zatečenih i zapošljavanje 14.262 novih radnika. Obaveze kupaca iz 649 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 144.044.554 KM, investicije od 169.418.393 KM, prijem 3.287 zatečenih i zapošljavanje još 3.425 radnika.
Od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.079 ili 84,89 posto je izvršeno, a 72 ili 5,66 posto je aktivno i još su predmet kontrole.
Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta su 93 ili 7,32 posto kupoprodajnih ugovora, a za 27 ili 2,12 posto kupoprodajnih ugovora u toku su sudski postupci za raskid.