APH i Fondacija Helvetas Moja budućnost potpisali ugovor o grantu

0
1347
Ugovor potpisali Sven Dominković i Damir Vidačak

U prostorijama Intera Tehnološkog Parka i Mostaru danas je potpisan ugovor o grantu ‘Unaprijeđenje srednjeg strukovnog obrazovanja kroz obavljanje praktične nastave u kompanijama i javno-privatni dijalog u skladu s potrebama tržišta rada: info centri za kompanije u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu’.
Ugovor je potpisan između Asocijacije poduzetnika Hercegovine (APH), čiji je predsjednik Damir Vidačak, i Fondacije Helvetas Moja budućnost, čiji predstavnik je Sven Dominković.
Vizija je da APH i Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak d.o.o. Konjic postanu informativni centri koji nude organizovanje praktičnog dijela nastave, obuke mentora radi uspješne koordinacije praktične nastave za preduzeća članice APH i Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, kao i blagovremene informacije o sektorskim potrebama poslodavaca na lokalnom tržištu rada u cilju izbora budućeg zanimanja.
Cilj je kroz projekt, u periodu trajanja od 12 mjeseci, unaprijediti znanja i vještine sudionika srednješkolskog obrazovnog sistema. Aktivno će se raditi na unapređenju komunikacije između javnog i privatnog sektora i omogućit će se uvođenje efekasnije praktične nastave kao neizbježnog elementa tokom srednjeg stručnog obrazovanja. Uz sve to, aktivirat će se poduzetnička strana i kroz analize tržišta potrebnih radnih snaga.
Ova aktivnost podržana je od strane razvojne organizacije Helvetas iz Švicarske kroz projekat Moja budućnost, saopćeno je iz Asocijacije poduzetnika Hercegovine.