Arapski Emirati šalju 2.280 paketa Crvenom krstu/križu BiH

0
277
Pomoć se sastoji od 2.280 paketa prehrambenih namirnica za ugrožene kategorije stanovništva u BiH

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku o prihvatu humanitarne pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata u prehrambenim namirnicama.
Pomoć će primiti Društvo Crvenog krsta/križa BiH, o čemu će Vijeće ministara BiH donijeti posebnu odluku.
Pomoć se sastoji od 2.280 paketa u kojima su prehrambene namirnice, za ugrožene kategorije stanovništva u BiH tokom mjeseca ramazana. Radi se o dvije vrste paketa, i to 1.160 paketa u kojima su brašno, šećer, makarone, pasulj i 1.120 paketa u kojima su riža, ulje, tunjevina, mlijeko u prahu, so, pasulj, sočivo i čaj.
Pomoć će biti raspoređena prema ranije dogovorenim principima, i to 61,5% za Federaciju BiH, 37,5% za Republiku Srpsku i 1% za Brčko Distrikt BiH.
Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ove odluke biće osigurana iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 4.000 KM.