ArcelorMittal Zenica prekinuo proizvodnju, radnici poslani na čekanje

0
695
Sindikat pozvao ArcelorMittal Zenica da povuče odluku o prekidu rada

Savez samostalnih sindikata (SSS) BiH saopćio je da su sa iznenađenjem, razočarenjem i nevjericom primili informaciju da je uprava kompanije ArcelorMittal Zenica donijela odluku o privremenom prekidu rada za mjesece maj, juni i juli 2020. godine.
Ta odluka donesena je bez konsultacija sa Sindikatom ArcelorMittala Zenica na način propisan Zakonom o vijeću uposlenika, što je čini ništavnom. Stoga SSSBiH od generalnog direktora ArcelorMittala traži da hitno i bez odlaganja povuče donesenu odluku o uvođenju privremenog prekida rada u maju, junu i julu 2020. godine i Odluku o privremenom prekidu procesa rada u ArcelorMittal Zenica, te da se suzdrži od bilo kakvih mjera koje će imati negativne posljedice po materijalna prava radnika.
U protivnom, ako se navedene odluke ne povuku, Sindikat će osim pred nadležnim sudom koristiti i druge zakonske oblike sindikalne borbe kako bi zaštitio prava i interese radnika.