Arijana Regoda-Dražić imenovana za predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH

0
1642
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj telefonskoj sjednici donijelo je Rješenje o imenovanju Arijane Regoda-Dražić za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na mandatni period od jedne godine, počev od l. juna 2019. godine.
Radi se o redovnom imenovanju u skladu sa Zakonom o konkurenciji, kojim je utvrđeno da Vijeće ministara BiH svake godine, na prijedlog Konkurencijskog vijeća, imenuje predsjednika iz reda članova, a na period od jedne godine.