Aerodrom Sarajevo proširuje platformu za parkiranje aviona

0
404
Platforma je površine 38.000 m² i može primiti sedam aviona koda C ili više manjih aviona

Međunarodni aerodrom Sarajevo objavio je tender za proširenje platforme – Prva faza i sanacija pozicije parkiranja aviona.
Postojeća platforma je, kako se navodi, pravougaonog oblika ukupne površine 38.000 m² (uključujući Apron Taxiline) i može primiti sedam aviona koda C ili više (do 12 različitih vrsta a manjih dimenzija).
Sa istočne strane postojeće platforme, do ruba paralelne rulnice TWYA nalazi se zona budućeg gradilišta prve faze proširenja platforme, tlocrtne površine oko 18.802 m2.
U skladu sa ICAO standardima planirana je gradnja četiri nove parking pozicije za klasu aviona C. Površina nove stajanke, sa četiri parking pozicije je oko 9.151,20 m2.
Planirani su i radovi na sanaciji postojeće parking pozicije 1, ukupna površina sanacionih radova je oko 2.493,30 m2.
Kao završna kolovozna konstrukcija planirana je betonska ploča. Zahtjevana deklaracija za betonske površine stajanke nove platforme sa četiri parking pozicije je također PCN 70/ R/C/W/T.
Osim građevinskih asfalterskih i betonskih radova na ugradnji oko 3.500 m3 betona, planirani su i obimni elektro i hidro radovi koji će pratiti gradnju buduće platforme sa četiri nove parking pozicije.