Dobit ASA Banke u 2022. porasla 181%, na 18,85 miliona KM

0
410
Aktiva ASA Banke na kraju 2022. iznosila je oko 2,8 milijarde KM

ASA Banka d.d. Sarajevo je u 2022. godini ostvarila neto dobit od 18,85 miliona KM što je za 180,8 posto više odnosu na prethodnu godinu kada je dobit poslije poreza iznosila oko 6,71 milion KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke.
Podsjetimo, Skupština ove banke je 31.08.2022. donjela odluku o statusnoj promjeni pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo – ASA Banci d.d. Sarajevo sa 01.12.2022. godine.
Neto prihodi banke od kamata i slični prihodi porasli su 10,1 miliona KM ili oko 80 posto, na 22,74 miliona sa 12,63 miliona KM iz 2021. godine, dok su istovremeno neto prihodi od naknada i provizija porasli za 7,3 miliona (+87%), na 15,74 miliona sa blizu 8,42 miliona KM iz 2021. godine.
Aktiva ASA Banke na kraju 2022. iznosila je oko 2 milijarde i 812,1 miliona KM i veća je za 1 milijardu i 774,9 miliona KM u odnosu na 1 milijardu i 37,2 miliona KM s kraja 2021. godine.
U finansijskom izvještaju navedeno je da je Banka tokom 2022. godine izvršila ulaganje u vlastite nekretnine kupovinom dijela zgrade Centrale u ukupnom iznosu 14,7 miliona KM.
Ukupan kapital ASA Banke u 2022. iznosio je oko 336,39 miliona KM i za 242,9 miliona KM je veći u odnosu na 2021. kada je iznosio 93,48 miliona KM.
Podsjetimo, ASA Banka postala je jedan od vodeći igrača na finansijskom tržištu BiH nakon što je u martu prošle godine kupila Sberbank BH (kasnije promijenjen naziv u ASA Banka Naša i snažna) usljed evropskih sankcija nakon ruske invazije u Ukrajini, a prethodno je krajem novembra 2021. nakon akvizicije i zvanično pripojila Vakufsku banku iz Sarajeva.