ASA Banka pobjegla iz minusa: Neto dobit u 2018. oko 5,2 miliona KM

0
1284
U prvom polugodištu 2019. kapital ASA Banke je porastao za 3,7 posto, na 64,58 miliona KM

ASA Banka d.d. Sarajevo poslovala je na kraju 2018. godine s neto dobiti od 5,23 miliona KM što je za pohvalu ako se ima u vidu da je ova banka godinu ranije imala neto gubitak od blizu 3,18 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke.
Neto prihodi banke od kamata smanjeni su za 3,7 posto i iznosili su nešto više od 11,14 miliona KM u odnosu na blizu 11,58 miliona iz 2017. godine, dok su istovremeno neto prihodi od naknada i provizija neznatno porasli i iznosili su oko 5,93 miliona KM.
Ukupna aktiva ASA Banke na kraju 2018. iznosila je oko 524,74 miliona KM i veća je za 1,9 posto u odnosu na 514,81 miliona KM iz 2017. godine, podaci su iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke objavljenog na Sarajevskoj berzi.
Kapital ove banke u 2018. je smanjen za 7,5 posto, na blizu 62,30 miliona KM sa 67,38 miliona KM koliko je iznosio na kraju 2017. godine. Na smanjenje kapitala uticali su efekti promjena u računovodstvenim politikama, tako da je ponovo iskazano stanje kapitala ASA banke na početku 2018. godine iznosilo oko 56,58 miliona KM.
ASA Banka je na kraju 2018. godine imala 216 radnika ili dva zaposlena više nego godinu ranije.