Gubitak ASA Banke od 3,17 miliona KM rezultat tužbi radnika bivše IK Banke

0
2142
Aktiva ASA Banke u 2019. porasla je 12,8 posto, na 559,54 miliona KM

ASA Banka d.d. Sarajevo ostvarila je u 2017. godini gubitak od 3,17 miliona KM dok je godinu ranije uknjižila dobit od blizu 1,83 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke.
Ovaj gubitak je, kako stoji u godišnjem poslovnom izvještaju, najvećim dijelom posljedica negativnog efekta po osnovu tužbi radnika realizovanih u toku 2017. godine u iznosu od 3,3 miliona KM, a koje se odnose na ranije poslovne godine Investiciono-komercijalne banke (IKB).
Podsjetimo, IK Banka od početka 2017. godine posluje kao ASA Banka. Novi naziv i sjedište Banke (u Sarajevu) rezultat su promjene vlasničke strukture (djelovanje u okviru vodećeg poslovnog sistema ASA Prevent grupacije) i procesa pripajanja MOJA Banke IK Banci.
Neto prihodi ASA Banke od kamata porasli su u 2017. godini 29,7 posto i iznosili su blizu 11,58 miliona KM u odnosu na 8,93 miliona iz 2016. godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija porasli za 40,5 posto, na blizu 5,93 miliona sa 4,22 miliona KM iz 2016. godine.
Ukupna aktiva ASA Banka na kraju 2017. iznosila je oko 514,81 miliona KM i za 17,8 posto je viša u odnosu na blizu 436,99 miliona KM s kraja 2016. godine. Pri tome je poslovna aktiva iznosila blizu 484,49 miliona KM i za 18,1 posto je viša u odnosu na 410,12 miliona KM iz 2016. godine.
Ukupan kapital banke na godišnjem nivou je smanjen za 2,4 posto, na blizu 67,38 miliona KM sa 69,06 miliona KM koliko je iznosio na kraju 2016. godine, podaci su iz godišnjeg poslovnog izvještaja ASA Banke objavljenog na Sarajevskoj berzi.
ASA Banka je na kraju 2017. imala 214 uposlenih što je za 52 radnika više nego godinu ranije.