ASA Banka želi u cijelosti preuzeti Bamcard

0
531
Dvije ASA banke, članice istoimene grupacije, trenutno imaju skoro 30 posto vlasničkog udjela u Bamcardu

ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, u međusobnoj vlasničkoj povezanosti sa ASA Bankom d.d. Sarajevo, želi preuzeti Bamcard d.d. Sarajevo te će uskoro objaviti ponudu za preuzimanje. Osnovni kapital ciljanog društva iznosi 2.435.455 KM raspoređen na 44.281 redovnu dionicu.

U obavijesti o namjeri za preuzimanje Bamcarda, dioničkog društva za kartično poslovanje, navedeno je da je ASA Banka Naša i snažna vlasnik 8.870 redovnih dionica što procentualno iznosi 20,03 posto od ukupnog broja emitovanih redovnih dionica, te da ASA Banka u vlasništvu ima 4.256 redovnih dionica, odnosno 9,61 posto od ukupnog broja emitovanih dionica. Dakle, ove dvije banke, članice ASA grupacije, trenutno imaju skoro 30 posto vlasničkog udjela u Bamcardu.
Prema podacima Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, najveći vlasnički udio od 69,45 posto u Bamcardu ima Qenta Technologies Group, sa sjedištem u Luksemburgu.

Povezani tekst: ASA Banka povećala vlasnički udio u Bamcardu na 29,6 posto