ASA Osiguranje: Neto dobit na polugodištu porasla 44,6%, na 1,29 miliona KM

0
755
Dobit ASA Osiguranja na polugodištu 2020. iznosila je oko 1,3 miliona KM

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo je i pored negativnih efekata zbog pandemije koronavirusa (Covid-19) ostvarilo u prvom polugodištu 2020. neto dobit od 1,29 miliona KM. To je za 44,6 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je ta dobit iznosila 891 hiljadu KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja ovog osiguravajućeg društva.
Ukupni polugodišnji prihodi ovog osiguravatelja iznosili su oko 14,41 milion KM i za 1,60 miliona KM ili za 12,5 posto su viši u odnosu na 12,81 milion KM iz juna 2019. godine.
Istovremeno, za 10,1 posto ili za 1,20 miliona KM su porasli i rashodi ASA Osiguranja, sa 11,92 miliona KM iz juna prošle godine na 13,12 miliona KM na kraju prvog polugodišta 2020.
Prema podacima iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja, zaračunata bruto premija ASA Osiguranja na kraju juna 2020. iznosila je oko 18,79 miliona KM i za 2,18 miliona KM ili za 13,1 posto je viša u odnosu na 16,61 milion KM iz juna 2019. godine.
Prihodovane premije ovog osiguravatelja zaključno sa junom 2020. iznosile su oko 12,40 miliona KM i za 1,18 miliona KM ili za 10,5 posto su više u odnosu na 11,22 miliona KM iz juna 2019. godine.
Prema podacima iz poslovnog izvještaja, aktiva ASA Osiguranja na kraju juna 2020. iznosila je nešto više od 46,51 milion KM, i za 5,71 milion KM ili za 14 posto je viša u odnosu na 40,81 milion KM koliko je iznosila na kraju 2019. godine.
Povećan je i kapital ovog osiguravatelja i na polugodištu 2020. iznosio je 13,18 miliona KM što je za 1,18 miliona KM ili za 9,9 posto više u odnosu na 12 miliona KM s kraja 2019. godine.