Atlantic Grupa: Polugodišnji prihod od prodaje 327,9 miliona eura

0
408
Značajan rast prihoda Atlantic Grupe uz velike inflatorne pritiske

U kontekstu ukupnih privrednih poremećaja uzrokovanih pandemijom Covid-19, strategija i operativno poslovanje Atlantic Grupe pokazali su tokom prvih šest mjeseci ove godine visok nivo stabilnosti.
Atlantic Grupa je u prvom polugodištu 2020. ostvarila 327,9 miliona eura prihoda od prodaje, što na uporedivoj osnovi predstavlja pad od svega 0,9%, a kada se u obzir uzmu i dijelovi poslovanja dezinvestirani prošle godine ukupan pad iznosi 4,5%.
Normalizirana dobit iz poslovanja (EBIT) u ovom periodu iznosi 31,6 miliona eura i niža je za 5,5%, dok je normalizirana neto dobit u odnosu na prvih šest mjeseci lani niža 3,7% i iznosi 24,2 miliona eura.
Ovogodišnji rezultati dodatno su opterećeni s 4,6 miliona eura jednokratnih troškova koji se u najvećoj mjeri odnose na donacije i druge troškove vezane uz sprječavanje širenja pandemije.
“Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa značajno je promijenila poslovanja mnogih kompanija te je uticala i na promjene u ponašanju potrošača. Atlantic Grupa se, zahvaljujući diverzificiranom portfoliu snažnih brendova, pokazala u velikoj mjeri otpornom na krizu uzrokovanu pandemijom te smo i u prvom polugodištu ostvarili odlične poslovne rezultate. Mjere koje su uvedene u cilju suzbijanja širenja pandemije rezultirale su, očekivano, padom prodaje u HoReCa kanalu, te padom potrošnje proizvoda namijenjenih konzumaciji van kuće i tzv. impulsnog segmenta. No, navedeni negativni uticaji su dobrim dijelom nadoknađeni izuzetno dobrim rezultatima strateškog poslovnog područja (SPP) Delikatesni namazi, apotekarskog lanca Farmacia i poslovnog područja DonatMg“, izjavio je Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe.
Istaknuo je i da kompanija nastavlja s planiranim kapitalnim investicijama u proizvodnu opremu i digitalizaciju poslovanja, a u cilju povećanja efikasnosti i dodatnog osnaživanja njihovih brendova.
Najveći rast prihoda od prodaje u prvom polugodištu ostvarili su Delikatesni namazi s rastom od 21,4% i Donat Mg s rastom od 2,5%. Kafa se s 66,8 miliona eura prihoda od prodaje, što čini 20,4% udjela u ukupnim prihodima, ističe kao najveća pojedinačna kategorija, a u prvoj je polovini godine, najviše zbog kontrakcije prihoda u HoReCa kanalu, ostvarila pad od 6%.
Među tržištima je najznačajniji rast tržišta Slovenije, Makedonije i Kosova, kao i primjetan rast na ključnim tržištima EU, posebno u Austriji i Švicarskoj, usljed rasta prodaje brendova Argeta i Smoki. U ukupnoj prodaji vlastiti brendovi čine 64%, a brendovi principala u distribuciji 26,8%. Apotekarski lanac Farmacia čini 9,2% ukupnog prihoda.
Kompanija se, zahvaljujući stabilnoj finansijskoj poziciji, uz očuvanje pune zaposlenosti i plata, mogla aktivno uključiti i u pomoć u borbi protiv koronavirusa donirajući ukupno 3,7 miliona eura za suzbijanje pandemije na ključnim tržištima.
U prvoj polovini godine održana je i Glavna skupština Atlantic Grupe na kojoj je donesena odluka o isplati dividende za 2019. godinu u iznosu od 11,1 miliona eura, koliko je dioničarima isplaćeno u julu.