Aukcije vrijednosnih papira FBiH otkazane zbog suficita u 2017.

0
978
Federalno ministarstvo finansija naloge prema kantonima i bankama pušta 10. u mjesecu

Federalno ministarstvo finansija danas je izdalo saopćenje u cilju pojašnjenja procedure zaduživanja na domaćem tržištu putem emisije kratkoročnih i dugoročnih obveznica Federacije BiH.
U saopćenju se navodi da su budžetom Federacije BiH za 2018. godinu utvrđene bruto potrebe za zaduživanjem na domaćem tržištu u iznosu do 510 miliona KM, od čega se na trezorske zapise odnosi 360 miliona KM, a obveznice 150 miliona KM. Raspored održavanja planiranih aukcija trezorskih zapisa i obveznica, odnosno Indikativni kalendar izdanja vrijednosnih papira FBiH za 2018. godinu objavljen je na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija odmah nakon usvajanja B udžeta FBiH za 2018. godinu.
Kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade FBiH za drugi kvartal, koji je objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija 14.2.2018. planirano je održavanje sedam aukcija ukupne vrijednosti od 180 miliona KM. U skladu s tim planom Vlada FBiH je na sjednici održanoj 29.3.2018. donijela pojedinačne odluke o zaduženju putem navedenih instrumenata u ukupnom iznosu od 180 miliona KM.
Uzimajući u obzir ostvareni suficit u 2017. godini, te s tim povezanu zadovoljavajući nivo likvidnosti Jedinstvenog računa trezora FBiH, Federalno ministarstvo finansija je otkazalo sve planirane aukcije vrijednosnih papira u aprilu i maju u ukupnom iznosu od 140 miliona KM, saopćeno je iz ovog ministarstva.