Aura osiguranje: Neto dobit u 2021. smanjena na 374 hiljade KM

0
828
Polugodišnji poslovni prihodi Aura osiguranja porasli su 11,7%, a rashodi čak 23,8%

Aura osiguranje a.d. Banja Luka poslovala je u 2021. godini s neto dobiti od blizu 374 hiljade KM, što je za 450 hiljada maraka manje u odnosu na godinu ranije kada je profit iznosio oko 824 hiljade KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba. na osnovu podataka iz finansijskog izvještaja ovog osiguravajućeg društva.
Poslovni prihodi ovog osiguravatelja u 2021. iznosili su oko 28,47 miliona KM ili za 15,1 posto više nego godinu ranije kada su iznosili blizu 24,73 miliona KM. Učešće ove pozicije u ukupnim prihodima iznosi 97,4%. Najveći dio poslovnih prihoda čine prihodi od premije osiguranja koji su porasli za 10,7% u odnosu na prethodnu godinu sa učešćem u ukupnim poslovnim prihodima sa čak 92,2%.
Ipak, u protekloj godini porasli su i poslovni rashodi Aura osiguranja za 17,6 posto, na blizu 27,26 miliona sa 23,18 miliona KM iz 2020. godine.
Prema podacima Agencije za osiguranje u BiH, ukupna premija (neživotna) osiguranja Aura osiguranja u 2021. iznosila je oko 27,61 milion KM što je za 11,3 posto više nego godinu ranije kada je iznosila 24,81 milion KM. Tržišni udio Aura osiguranje po ostvarenoj premiji na nivou BiH na kraju prošle godine iznosio je oko 3,4 posto i pozicioniran je u središnjem dijelu (13. mjesto/25).
Poslovna aktiva Aura osiguranja je shodno finansijskom izvještaju na kraju 2021. godine iznosila oko 35,04 miliona KM ili za 22,1 posto više u odnosu na 28,71 milion KM s kraja 2020. godine.
Ukupan kapital ovog osiguravatelja na kraju 2021. iznosio je 8,18 miliona KM i manji je za 20,6 posto u odnosu na 10,31 milion KM s kraja 2020. godine.
U ovom osiguravajućem društvu u 2021. bilo je 205 zaposlenih ili za tri uposlena više nego godinu ranije.