Austrijanci sa 135,8 miliona KM prednjače po investicijama u BiH

0
779
Direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 1,2 milijarde KM u 2022. godini

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o radu Savjeta za strane investitore u Federaciji za prošlu godinu, kojim su obuhvaćeni i kompletirani podaci o stranim investicijama u 2017. godini. Od prošlogodišnjih ukupnih ulaganja u BiH od 777 miliona KM, na Federaciju BiH se odnosi 73,35 posto ukupno uloženih sredstava.
Prema zemljama, najveća ulaganja, od 135,8 miliona KM, ostvarili su investitori iz Austrije. Slijede Hrvatska (101,2 miliona KM), Slovenija (67,3 miliona KM), Švicarska (56 miliona KM), Njemačka (45,1 miliona KM), Luksemburg (39,6 miliona KM), Saudijska Arabija (38,9 miliona KM), i tako dalje.
Prema neslužbenim podacima Centralne banke BiH, u prva tri kvartala 2018. godine direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu iznosila su 668,6 miliona KM, s procijenjenim zadržanim zaradama.