Austrijska Steiermärkische Bank želi u cijelosti preuzeti Sparkasse Bank u BiH

0
1485
Sparkasse banka je doprinijela sveukupnom uspjehu regionalnog GEFF programa

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft sa sjedištem u Grazu (Austrija) namjerava, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava provesti postupak preuzimanja Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina.
U navedenom postupku preuzimanja, Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft će kupovati dionice na način i prema uvjetima kako će to biti objavljeno u Ponudi za preuzimanje.
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft će u zakonom propisanom roku objaviti Ponudu za preuzimanje i to 25.573 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa što čini 2.557.300,00 KM ili procentualno 2,9573% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava Banke.
Podsjetimo, Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft je većinski dioničar Sparkasse Bank u BiH sa 839.160 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa u ukupnoj vrijednosti od 83.916.000 KM ili 97,04 posto dioničkog kapitala Banke.
Ukupni dionički kapital Sparkasse Bank u BiH iznosi 86.473.300 KM i sastoji se od 864.733 redovnih dionica sa pravom glasa.
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaf će, kako je navedeno, kupiti i dionice na kojima je zasnovano neke opterećenje, odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja.