Austrijski VIG kupio i Merkur osiguranje u BiH

0
2248
Vienna Insurance Group akvizirao članicu Merkur grupe u BiH

Austrijska Vienna Insurance Group (VIG), u okviru koje posluje i Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka, potpisala je danas ugovor o kupovini Merkur osiguranja d.d. – članici Merkur grupacije u Bosni i Hercegovini. Ova transakcija će biti predmet odobrenja lokalnih regulatora, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Iz Uprave Wiener osiguranja dobili smo potvrdu o akviziciji Merkur osiguranja u BiH.
Vienna Insurance Group je na BiH tržištu prisutna od 2011. godine kroz vlasništvo nad Wiener osiguranjem a.d. sa sjedištem u Banjaluci. Wiener osiguranje je tokom 2016. godine generisalo godišnju premiju u iznosu od preko 16 miliona eura i nalazi se među top 10 osiguravajućih kompanija na tržištu. Ostvaruje oko 21% premije životnog osiguranja u ukupnoj premiji tržišta BiH te posluje preko razgranate mreže od preko 50 poslovnica širom zemlje.
Merkur osiguranje je osnovano 2003. godine i ima sjedište u Sarajevu. Njegov portfolio premije se u većini sastoji od premije po osnovu životnih osiguranja, koje uglavnom prodaje kroz eksterni prodajni kanal – brokere i banko kanale. Tokom 2016. godine kompanija je generisala oko 14 miliona eura premije.
Na ovaj način Vienna Insurance Group sa sedme izbija na treće poziciju na tržištu po ukupno generisanoj premiji. Akvizicija Merkur osiguranja predstavlja odličnu priliku za Vienna Insurance Group da uveća i ojača svoju tržišnu poziciju u BiH. To prevashodno predstavlja priliku za povećanje portfolia životnih osiguranja budući da je Wiener osiguranje dosada bilo fokusirano na proizvode neživotnih osiguranja. Takođe, to je i prilika za jačanje prisutnosti VIG-a u Federaciji BiH.
Ovaj korak na osnaživanju VIG-ovog prisustva na BiH tržištu je logičan slijed i daljnjeg razvoja Wiener osiguranja, koje iz godine u godinu sve bolje posluje. To će dovesti do dodatnog jačanja i tržišne pozicije Wiener osiguranja, pružanja novih mogućnosti i daljeg razvoja cijelog tržišta i ponude proizvoda osiguranja VIG-a.