Autoceste FBiH: Aktivna gradilišta na jugu Hercegovine

0
354
Na tunelu Počitelj (oko 1200 m), desna cijev probijena je na dužini od 630 m, a lijeva na 587 m

Na području Hercegovine u toku su radovi na izgradnji dvije poddionice na Koridoru 5c, Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Izgradnjom ovih poddionica Bosna i Hercegovina dobit će novih 18 km autoceste. Osim ovih aktivnosti na Koridoru 5c, JP Autoceste FBiH radi i na rehabiliticaji regionalne ceste Tromeđa – Zvirovići, ukupne dužine 5,8 km.
Inače, poddionica Počitelj – Zvirovići, koja je dio dionice Počitelj – Bijača, podijeljena je na dva lota.
LOT 1 obuhvata trasu autoceste od petlje Počitelj do početka mosta Počitelj i od kraja mosta Počitelj do petlje Zvirovići. Na trasi se trenutno izvode zemljani radovi, odnosno iskopi i nasipi. Na tunelu Počitelj približne dužine 1200 m, podzemni iskop se vrši samo sa južne strane, trenutno desna cijev probijena na dužini od 630 m, a lijeva na 587 m, što je oko 55% ukupne dužine. U narednom periodu počet će i radovi na mostovima M2 i M3.
LOT 2 obuhvata izgradnju mosta Počitelj, jednog od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru 5c, dužine 945 metara i maksimalne visine stubova od 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. Na mostu Počitelj trenutno se izvode radovi na temeljima stupova S3 i S4.
Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava po osnovu zajma kod Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 100 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na poddionici Buna – Počitelj, dužine 7,2 km, završeni su zemljani radovi

Na poddionici Buna – Počitelj, dužine 7,2 km, završeni su svi zemljani radovi kao i radovi na objektima, prilaz natputnjaku Grabovina je asfaltiran, dok je na natputnjaku Kevčić asfaltiran prvi sloj. Vrijednost ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima EU u visini od 8,7 miliona eura u okviru WBIF-a. Izvođač radova je Hering iz Širokog Brijega, a nadzor nad gradnjom vrši Aecom S.L.U. iz Španije.
Na rehabilitaciji regionalne ceste Tromeđa – Zvirovići, koja je izvođački podijeljena na tri dionice, na dijelu od Zvirovića do Miletine završeno je asfaltiranje pješačkih staza na cijeloj dionici kao i sanacija asfalta na mjestu prolaza kablova kroz trup ceste. Na dionici od Miletine do Atlasa postavljen prvi sloj asfalta na dijelu dionice od mosta Miletina do bungalova u duljini od oko 1500 m. Počela je ugradnja sekundarnih rubnjaka nogostupa, a nastavljen je iskop rova za novi vodovod kroz dionicu. Na dionici od Atlasa do Tromeđe započeti su radovi na izgradnji oborinskog i fekalnog kolektora kao i izmještanje drugih postojećih instalacija u trupu ceste.
Ugovor za izvođenje radova je sklopljen s firmo m KTM Brina iz Posušja u vrijednosti od 5.448.481,38 KM s PDV-om, a nadzor vrši Konzorcij IPSA Institut iz Sarajeva i IGH iz Mostara.
Uz aktivnosti na izgradnji autoceste na poddionicama Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići, Autoceste FBiH provode i postupak izbora najpovoljnijeg izviđača za poddionicu Tunel Kvanj – Buna, ukupne dužine 5,25 kilometara. Za izgradnju ove poddionice pristiglo je devet ponuda. Na dionici Tunel Kvanj – Buna gradit će se dvocijevni tunel Kvanj, desna tunela cijevi dužine 2.645 m i lijeva cijev dužine 2.720 m, vijadukt i nadvožnjak, a ostatak trase se nadovezuje na dionicu Buna – Počitelj. Također, u okviru ovog projekta biti će rekonstruirana i regionalna cesta Buna – Domanovići, ukupne dužine 14,5 km.
Poddionica Tunel Kvanj – Buna finansirat će se iz sredstava osiguranih kod EIB i mogućim bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF-a.