Autoceste FBiH i Autoputevi RS dobitnici EBRD-ove nagrade za održivost

0
802
Od 30. septembra u promet će biti puštena dionica Svilaj – Odžak u dužini od 10,7 kilometra

Javna preduzeća Autoceste FBiH i Autoputevi RS nalaze se među 16 nagrađenih iz 11 zemalja koje je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) dodijelila svojim klijentima za 2020. godinu.
JP Autoceste FBiH i JP Autoputevi RS zauzeli su treće mjesto u kategoriji ‘Klimatska otpornost’, jednoj od pet kategorija koje već više od deceniju ova respektabilna međunarodna finansijska institucija daje svojim partnerima.
“Veoma smo ponosni što je naš rad prepoznat od strane EBRD-a. Saradnja sa EBRD-om nam je omogućila da nastavimo intenzivnije da gradimo Koridor 5c, što je veoma važno imajući u vidu trenutne potrebe privrede koja je od ključnog značaja za održivi rast i otvaranje novih radnih mjesta”, kazao je Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH.
Entitetska preduzeća su nagrađena iz razloga što razvijaju čvrstu putnu mrežu integrišući niz mjera klimatske otpornosti, a sredstvima EBRD-a u iznosu od 210 miliona eura finansirat će se izgradnja dionice autoceste na Koridoru 5c od 14 kilometara, koja će dodatno poboljšati ekonomsku integraciju BiH sa Zapadnim Balkanom.
Nova dionica na Koridoru 5c počinje u čvorištu Rudanka u Republici Srpskoj, obuhvata dobojsku zaobilaznicu i vodi do čvora Medakovo u Federaciji BiH.
“Ekstremni vremenski događaji kao što su poplave i klizišta sve su češći i stoga su Autoceste FBiH i Autoputevi RS posvećene osiguravanju uključivanja preporuka otpornosti na klimatske promjene u svakoj fazi projekta, uključujući preporuke vezane za tendersku dokumentaciju za dizajn i izgradnju. Na ovaj način poboljšat će se pouzdanost prometne infrastrukture i smanjiti troškovi poremećaja uslijed zatvaranja puteva povezanih sa vremenskim neprilikama”, navedeno je u obrazloženju.
U EBRD-u dodaju da je ovo prvi put da su se dva nacionalna operatera autocesta zajedno uključila u isti projekta kako bi osigurali da se isti standardi visokog kvaliteta i zahtjevi usklade tokom cijelog ciklusa projekta, što otvara put budućim zajedničkim inicijativama.
Godišnje nagrade za održivost (Sustainability Award) EBRD-a slave postignuća naših klijenata u promicanju ekološke i društvene odgovornosti. Već više od 10 godina EBRD s ponosom prepoznaje one koji pokazuju izvrsnost i posvećenost upravljanju ekološkim i društvenim pitanjima, promičući energetsku efikasnost, borbu protiv klimatskih promjena i unapređenje inkluzije.
Nagrade za održivost prepoznaju dostignuća u pet specifičnih kategorija: održiva energija, klimatska otpornost, najbolja praksa u oblasti zaštite okoliša i društva, ekološke i društvene inovacije te rodna i ekonomska uključenost.
Nominacije primaju timovi EBRD-a i ocjenjuje ih neovisno vijeće prema brojnim kriterijima, uključujući: standarde i najbolje prakse, inovacije, efekte uvođenja novih tehnologija, te poboljšanja u izgradnji kapaciteta uključujući ekološka i socijalna pitanja.