Autoceste FBiH: Interna provjera EBRD ne utječe na nastavak projekta Mostar jug – tunel Kvanj

0
334
Najznačajniji projekti u provedbi su u cestovnom prometu te proizvodnji i snabdijevanju energijom

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM) Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) preporučio je provjeru usklađenosti poddionice Mostar Jug – tunel Kvanj na autocesti Koridor 5c u Bosni i Hercegovini.
Preporuka provjere usklađenosti koju je proveo IPAM je nezavisna provjera kojom se utvrđuju činjenice kako bi se ustanovilo da li je Banka (EBRD) poštivala svoje ekološke i socijalne politike u vezi s projektom. Tokom ovog procesa rad na projektu će se nastaviti, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.
Dalje se navodi da je nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM) koji prima i razmatra žalbe osoba i organizacija civilnog društva pogođenih projektima koje finansira EBRD 2020. godine zaprimio zahtjev lokalnog stanovništva koji su postavili pitanje da li je projektna poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj usklađena sa ekološkom i socijalnom politikom EBRD-a u, iznoseći tvrdnju da bi sadašnja trasa autoputa lokalnim stanovnicima nanijela štetne ekološke, ekonomske i kulturne utjecaje.
“Aktivnosti na projektu se nastavljaju i navedena interna provjera Banke ne utječe ni na kakav način na daljnji rad na projektu Mostar jug – tunel Kvanj”, navode iz Autoceste FBiH.
Iz ove kompanije navode i aktivnosti na pripremi za izgradnju poddionice Mostar jug – tunel Kvanj.
U saopćenju se navodi da je konačni položaj trase autoceste kroz teritorij BiH utvrđen Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za FBiH ‘Autocesta na koridoru 5c’, koji je usvojen u Parlamentu FBiH u februaru 2017. godine. Tokom provedbe projekata provedene su sve zakonske mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti, čiji je cilj bio podizanje svijesti ciljnih grupa projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.
Za potrebe izbora optimalne trase autoceste na području Mostara jug – Buna struka je međunarodno poznatim metodama multikriterijskih analiza usporedila prvobitne trase iz projektne dokumentacije, alternativnog prijedloga iz 2010. i nove odabrane trase iz 2017. zasnovane isključivo na aspektima zadovoljenja potreba stanovništva i pružanje podrške privrednom razvoju uz punu zaštitu okoliša, odnosno očuvanja zdrave životne sredine.
“Na osnovu Odluke Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za dionicu Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj, JP Autoceste FBiH je započelo proces eksproprijacije za usvojenu trasu. Do sada je otkupljeno nešto više od 80% zemljišta koje je bilo u privatnom vlasništvu. Visok stepen eksproprijacije, uz minimalan broj sudskih predmeta, ukupno dva, ukazuje na činjenicu da se rezidentno stanovništvo ne protivi trasi, već da je sporazumno potpisalo rješenja i dobilo naknadu, među njima su i vlasnici pet kuća otkupljenih tokom postupka eksproprijacije. Dakle, od ukupno 233 formirana predmeta do sada je završeno 188 predmeta”, navode iz Autoceste FBiH.
Za poddionicu Mostar jug – Tunel Kvanj Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo okolinsku dozvolu 17.02.2021. godine, nakon što je održana Javna rasprava o Studiji uticaja na okoliš Mostar jug – tunel Kvanj u Mostaru 14. septembru 2020. godine, pri čemu su bili ispoštovani svi zakonski elementi.
Podršku ovom projektu od javnog interesa za razvoj grada Mostara i cjelokupne zajednice pružili su gradonačelnik Mostara, zvanični predstavnici lokalnih zajednica Ortiješ/Lakševine, Blagaj i Malo Polje, predstavnici Srba povratnika Grada Mostara, ugledni privrednici i rezidentno stanovništvo, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.