Autoceste FBiH: Potpisan ugovor o izgradnji poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77,9 miliona eura sa PDV-om. Predviđeni rok izgradnje ove dionice duge 4,9 km je je 20 mjeseci

0
728
Potpisan ugovor: Dionicu autoceste Tarčin – tunel Ivan gradit će Euro-Asfalt i Granit

U sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru danas je potpisan Ugovor o izgradnji dionice Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan.
Ugovor su potpisali Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor i u ime konzorcija izvođača radova Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje, Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalta te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Almedin Husomanović u svojstvu svjedoka ispred konzorcija izvođača radova.
Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313,84 eura sa PDV-om, odnosno 66.584.028,92 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 11,7 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
“Ovo je osmi ugovor koji smo potpisali nakon donošenja Zakona o akcizama i usvajanja Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH – Autocesta na Koridoru 5c i predstavlja novih 45 kilometara autoceste na koridoru. Ova dionica je bitna jer spaja tunel Ivan, koji je već u izgradnji i za koji je ugovor potpisan prošle godine s Euro–Asfaltom, dok sada imamo konzorcij Euro-Asfalta i Granita i mislim da ćemo u rokovima izgradnje tunela uspjeti izgraditi i ovu dionicu i asfaltirati tunel i ovih blizu pet kilometara istodobno”, izjavio je Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH.
Dužina Lot-a 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, iznosi 4,9 km. Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci.
Početak ove poddionice je na kraju izrađenje dionice autoceste Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. U prvom dijelu ove autoceste, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1, u dužini od 1.200 m trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.
Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralne ceste M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona i ukupne je dužine 518 m. Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmaralište bez uslužnih objekata. Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2, koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona i ukupnu dužinu 609 m. Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.
“Na dionici dugoj 4,9 km imamo iskopati milion kubika zemlje i izgraditi milion kubika nasipa. Dva su velika objekta, vijadukt Raštelica 1 i 2 i oni su na kritičnom putu i za njih treba 16 do 17 mjeseci izgradnje. Imamo četiri potputnjaka, jedno odmorište i sanacija i izrada lokalne infrastrukture puteva. Mi radimo i tunel Ivan, trenutno smo probili 450 metara lijeve i 350 metara desne cijevi. Računamo da ćemo u narednih 12 mjeseci završiti proboj tunela i spojiti ove dvije dionice” naglasio je Hamed Ramić, direktor Euro–Asfalta.
Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić je istaknuo da se neće stati na ovome, već u nastavku ove i u iduće godine sljede novi ugovori s kojima ćemo zaokružiti izgradnj na Koridoru.
Do kraja ove godine planirano je da JP Autoceste FBiH dodijeli još tri ugovora za izgradnju dionica Poprikuše – Nemila, tunel Kvanj – Buna i Nemila – Vranduk.
JP Autoceste FBiH je u periodu kad su brojni ekomski procesi u Federaciji BiH zaustavljeni nastavilo sa intezivnom izgradnjom Koridora 5c, poštujući sve preventivne mjere zaštite radnika i sigurnih uvjeta rada. Tokom kriznog perioda izazvane pandemijom koronavirusa niti jedno od gradilišta nije prestajalo s aktivnostima, a trenutno na gradilištima na svim dionicama i brzoj cesti angažovano je oko 1.200 radnika.