Autoceste FBiH: Posao na izgradnji tunela Ivan dobija 25 mladih osoba

0
468
Trenutno se izvode radovi na sjevernom i južnom portalu tunela Ivan

U ponedjeljak, 20. jula u operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevu biće potpisivani ugovori o radu između firme Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, izvođača radova na projektu izgradnje tunel Ivan, te deset od ukupno planiranih 25 mladih osoba koje će u narednih godinu dana raditi na izgradnji ove dionice na Koridoru 5c.
Na ovaj način, posao i šansu prvi put dobijaju 25 mladih osoba sa evidencije nezaposlenih i to: pet osoba sa visokom stručnom spremom (VSS) na period od godinu dana i 20 osoba sa srednjom stručnom spremom (SSS) na period od šest mjeseci.
Izvođač radova je odabrao kanditate prema potrebama na gradilištu, a tehničku i stručnu pomoć je pružio Federalni zavod za zapošljavanje.
Za realizaciju ovog programa obezbjeđeno je u ugovoru za izgradnju tunela Ivan iznos od 403.683 KM, dok Federalni zavod za zapošljavanje učestvuje u projektu sa 90.000 KM i Euro-asfalt sa preostalim iznosom.
Potpisivanje ovih ugovora rezultat je partnerske saradnje JP Autoceste FBiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Program i odobrene kreditne linije za izgradnju autoceste imaju cilj da ovim inovativnim finansijskim instrumentom stimulišu zapošljavanje mladih osoba u BiH.
Konkretna podrška lokalnoj ekonomiji u rješavanju društvenih i ekonomskih problema će biti moguća i kroz kreditne linije sa EBRD-a za izgradnju još dvije dionice Poprikuše – Nemila i Mostar jug – tunel Kvanj, gdje će ovom inkluzijom biti zaposleno još 50 mladih osoba.
Potpisivanju ugovora prisustvovat će direktor JP Autocesta FBiH Adnan Terzić, direktorica Ureda EBRD-a za BiH Manuela Naessl, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar i direktor Euro-asfalta Hamed Ramić.