Autoceste FBiH razmatraju i mogućnost izolacije gradilišta na Koridoru 5c

0
823
Zbog pandemije koronavirusa poduzete mjere zaštite radnika na gradilištima Koridora 5c

Autoceste Federacije BiH su implementator jednog od najvažnijeg infrastukturnog projekta za Bosnu i Hercegovinu. Na gradilištima na Koridoru 5c su angažirani brojni izvođači, kako iz BiH, tako i iz drugih zemalja Evrope i svijeta.
S obzirom na pandemiju koronavirusa i specifičnu situaciju organizacije gradilišta, a s ciljem zaštite zdravlja radnika i njihovih porodica, Autoceste FBiH su formirale Krizni štab kako bi sve aktivnosti vezano uz planiranje i poduzimanje mjera protiv širenja koronavirusa bile centralizirane i kooridinirane.
Takođe, sve naredne aktivnosti JP Autoceste FBiH su prilagođene aktuelnoj situaciji u BiH, prvenstveno poštujući preporuke i naloge Vlade FBiH, Fedralnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FMZ-a.
“Prati se situacija na gradilištima gdje se radovi odvijaju uz primjenu svih mjera koje su predviđene u cilju suzbijanja koronavirusa. Izdate su upute o provođenju mjera i postupanja koje treba sprovoditi na gradilištima, a da se istovremeno ne ugrozi odvijanje radova”, saopćeno je iz Autocesta FBiH.
Ovo javno preduzeće je u koordinaciji sa službama nadzora i izvođačima radova usaglasilo provođenje niza mjera zaštite od pojave i širenja koronavirusa.
Shodno tim mjerama naređeno je da se pri direktnoj komunikaciji drži što veće odstojanje između učesnika, te obavezno koristi zaštitna oprema maske, rukavice, naočare…, zatim da se sprovode mjere lične i higijene gradilišnih prostorija (pojačano čišćenje i dezinfekcija na dnevnoj bazi, pranje opreme i vozila itd.), da se odmah prijavi (nadležnim službama) svaka eventualna pojava zaraze na gradilištu ili neposrednom okruženje, itd.
Iz JP Autoceste FBiH navode da se razmatraju i moguće mjere izolacije gradilišta (kao zatvorenih sistema), koje se već implementiraju kod pojedinih izvođača radova. Međutim, to ima otežavajuće okolnosti jer to zavisi od organizacionih sposobnosti kompanija koje izvode radove, njihovih podizvođača, te svijesti i discipline uposlenika.