Autoceste FBiH traže izvođače za gradnju dionice Tarčin – tunel Ivan

0
1532
Dionica Tarčin - tunel Ivan duga je 4,9 km i finansirat će se sredstvima EIB-a

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH objavilo je javni poziv za iskaz interesa za usluge nadzora nad izgradnjom dionice Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan, LOT 1. Rok za podnošenje prijava na poziv je 02.09.2019. godine.
Dužina poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 4,9 kilometara i finansirat će se sredstvima Evropske investicijske banke (EIB). Prema ranijim projekcijama, ova dionica trebala bi koštati oko 100 miliona KM.
Na dionici Tarčin – tunel Ivan bit će izgrađeni više objekata među kojima su značajniji – most Raštelica 1 dužine 518 metara i most Raštelica 2 dužine 609 metara. Na dionici su planirana i dva odmarališta u mjestu Raštelica. Zbog konfiguracije terena odmorišta za lijevu i desnu traku neće biti izgrađena jedno naspram drugog, kako se u večini slučajeva radi, nego će biti međusobno udaljeni oko jednog kilometra.