Autoceste FBiH: Uspješno spojen vijadukt Babina Rijeka

0
814
Vijadukt prelazi preko doline tj. korita Babine Rijeke na maksimalnoj visini od 120 metara

Vijadukt Babina Rijek, jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata na poddionici autoceste Klopče – Donja Gračanica kod Zenice, danas je uspješno spojen.
Ovaj trenutno najviši vijadukt na dionici autoceste (Koridor 5c) kroz BiH se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje i prelazi preko doline tj. korita Babine Rijeke na maksimalnoj visini od 120 metara i to od nivoa rijeke do nivoa kolovoza. Krajnji rasponi su dužine 110 metara, a glavni raspon iznosi 165 metara.
Spajanjem desnog vijadukta bit će uspostavljena nesmetana komunikacija kroz gradilište, tako da će doći do rasterećenja transporta materijala lokalnim cestama. Što se tiče radova desne strane vijadukta Babina Rijeka ostalo je još da se uradi betoniranje i kompletiranje spojnog segmenta rasponske konstrukcije, završni radovi na krilima upornjaka i prelazne ploče, betonske sigurnosne ograde, hidroizolacija i asfalt, navode iz JP Autoceste FBiH.
Na betonskoj sigurnosnoj ogradi vijadukta biće montirana zaštita od vjetra, a za krajnji izgled vijadukta predviđena je i dekorativna rasvjeta, koja će se paliti na večer u bojama žute i plave.
Finalni radovi na poddionici Klopče – Donja Gračanica bit će završeni na kraju građevinske sezone iduće godine.