Autori Plave knjige predstavit će novi put razvoja FBiH

Plava knjiga će služiti Vladi Federacije BiH kao input u pripremi dokumenata ekonomske politike za 2018. godinu

0
1817
VSI, Vlada FBiH i UP FBiH organizuju zajedničku konferenciju

Vijeće stranih investitora BiH, Vlada Federacije BiH i Udruženje poslodavaca FBiH organizuju zajedničku konferenciju pod nazivom ‘Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga’. Konferencija će se održati 4. oktobra u hotelu Novotel Sarajevo Bristol, u konferencijskoj sali Banja Luka, sa početkom u 9 sati.
Svrha konferencije je da predstavi bosanskohercegovačkoj javnosti nacrt ‘Plave knjige’, svojevrsne kompilacije konkretnih mjera koje bi Vlada FBiH trebala poduzeti u cilju stvaranja novog modela rasta Federacije BiH.
Autori Plave knjige su istaknuti predstavnici akademske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su obradili različite oblasti poput pitanja stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, strategije privlačenja stranih investicija, te pitanja nezaposlenosti, javne potrošnje, fiskalne politike i državnih preduzeća.
U okviru konferencije bit će organizovana tri panela pod nazivom: Javni sektor, Ekonomski razvoj i Financijski sektor. Panelisti konferencije će biti predstavnici poslovne i akademske zajednice u BiH, te predstavnici relevantnih institucija vlasti u FBiH.
Tokom panela gosti će imati priliku iznijeti svoje komentare i sugestije, o čemu će se, uz prisustvo predstavnika poslovne i akademske zajednice, otvoriti rasprava i biti zauzeta finalna gledišta. Nakon rasprave autori će pripremiti konačne tekstove poglavlja Plave knjige, koji će uz dodane zaključke i preporuke Vladi FBiH činiti konačan tekst Plave knjige. Plava knjiga će služiti Vladi FBiH kao input u pripremi dokumenata ekonomske politike za 2018. godinu.

Link za preuzimanje dokumenta Plava knjiga: http://fic.ba/uimages/udocs/PLAVA%20KNJIGA_nacrt.pdf