Ažuriran Akcioni plan za korištenje OIE-a u FBiH

0
1300
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Federalna vlada danas je na sjednici u Mostaru donijela ažuriran Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (APOEF). Učešće obnovljivih izvora energije (OIE) 2020. godine u sektoru električne energije iznosit će 44 posto, u sektoru energije za grijanje i hlađenje 49 posto i u saobraćaju deset posto.
Vlada FBiH dala je saglasnost na Rebalans plana ovogodišnjeg poslovanja JP Ceste FBiH, kojim je planiran prihod od 88,13 miliona KM, što je 19 posto ili 13,93 miliona KM više u odnosu na prvobitno planiranih 74,20 miliona KM.
Danas je prihvaćen izvještaj o poslovanju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2017. godinu, u kojoj su ostvareni prihodi od 140.518.501 KM, što je 4,42 posto više od planiranih.
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018/19. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama, i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da ovu informaciju s preporukama uputi vladama kantona. Kako je navedeno, razlozi kontinuiranog smanjenja broja učenika osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH mogu se tražiti, prvenstveno, u negativnim demografskim trendovima, kao što su pad nataliteta posljednjih godina, ali i migracije stanovništva, koje uključuju i iseljenja porodica sa maloljetnom djecom u druge države.