Bandić: Izvještaj Svjetske banke nije tačan, BiH ima 43.000 više zaposlenih u odnosu na juni 2008.

0
1945
Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Izvještaj Svjetske banke o broju zaposlenih u Bosni i Hercegoviniodnosno navodi da jedino BiH od svih država Zapadnog Balkana u junu 2017. ima manji broj zaposlenih nego što je imala prije ekonomske krize u junu 2008. – ne zasniva se na tačnim podacima.
Ovo tvrdi direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić, navodeći da Bosna i Hercegovina bilježi rast zaposlenosti za više od 43.000 osoba u odnosu na period prije ekonomske krize.
Bandić navodi da je u izvještaju Svjetske banke greškom korišten pogrešan podatak za broj zaposlenih u referentnom periodu.
“U izvještaju je navedeno da je broj zaposlenih u junu 2008. godine u BiH iznosio 775.228 osoba, a tačan podatak je 704.597 osoba. Do greške je došlo jer su autori izvještaja koristili zvanično saopštenje Agencije za statistiku BiH iz juna 2008. a podatak u tom saopštenju je bio pogrešan. Već u slijedećem mjesecu Agencija za statistiku BiH je objavila ispravak navedenog broja, što se može provjeriti na njihovoj internet stranici. Korekciju je zabilježila i Agencija za rad i zapošljavanje BiH, te smo istu objavili u redovnom godišnjem Biltenu, što se također može provjeriti na našoj internet stranici“, ističe Bandić.
Zbog ove greške, navodi Bandić, jedan od rezultata Izvještaja bio je da jedino BiH od svih država Zapadnog Balkana u junu 2017. godine ima manji broj zaposlenih nego što je imala prije ekonomske krize u junu 2008. godine.
“Zbog toga još jednom objašnjavamo da je riječ o korištenju netačnog podatka, te naglašavamo ispravan podatak da je Bosna i Hercegovina u junu 2017. godine imala 43.162 zaposlena više u odnosu na juni 2008. godine“, ističe direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Podaci objavljeni u izvještaju Svjetske banke o broju zaposlenih u BiH

Navedene podatke možete pogledati na slijedećim linkovima: http://www.arz.gov.ba/publikacije/bilteni/default.aspx?id=277&langTag=bs-BA
http://www.bhas.ba/saopstenja/2008/ZAP_2008M07_001_01_HR.PDF – korigovan podatak
http://www.bhas.ba/saopstenja/2008/ZAP_2008M06_001_01_HR.PDF – objavljen netačan podatak