Bandić: Nezaposlenost u BiH se u 2018. smanjila za 8,4 posto

0
2415
Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini se u 2018. godini konstantno smanjivala, a povećavala zaposlenost. U decembru je na primjer bilo 435.266 nezaposlenih osoba što je najmanji broj od 2005. godine, od kada Agencija za rad i zapošljavanje BiH vodi ovu statistiku. U odnosu na 2017. nezaposlenost se u 2018. smanjila za 39.818 osoba ili 8,4 posto.
U isto vrijeme broj zaposlenih u BiH u 2018. u odnosu na godinu ranije je porastao za 3,13 posto ili 24.774 osoba. U BiH je u decembru 2018. bilo 817.375 zaposlenih osoba što je najveći broj zabilježen do sada od kada Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavljuje ove podatke.
Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić danas je na pres-konferenciji u Sarajevu istakao da isti trend pokazuje i Anketa o radnoj snazi za 2018. godinu, gdje je anketna stopa nezaposlenih 18,4 posto i također je najniža ikada zabilježena.Također, u 2018. godini zaposleno je do sada najviše osoba sa evidencija nezaposlenih i taj broj za čitavu godinu iznosi 142.025 osoba.
Kada su u pitanju rezultati posredovanja Agencije za rad i zapošljavanje BiH, u Republici Sloveniji postignut je napredak u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine. U 2018. godini zaprimljeno je 11.281 oglas iz Slovenije, što je za 3.830 oglasa ili 51,4% više u odnosu na 2017. Godinu. Potraživano je ukupno 23.456 radnika, što je za 6.977 radnika ili 42,34% više nego u u 2017. godini, te je ukupno zaposleno 16.090 radnika. To znači da je od ukupnih potreba Slovenije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH posredovala u zapošljavanju 68,6% potrebnih radnika, dok su ostala posredovanja išla iz ostalih država regiona. Taj broj zaposlenih radnika predstavlja povećanje od 6.167 radnih dozvola ili 62,15% u odnosu na 2017. godinu.
Istovremeno je u SR Njemačkoj posredovano u zapošljavanju 1.000 osoba sa završenom srednjom medicinskom školom, te je kroz program ferijalnog rada omogućeno da 14 studenta, tokom ljetnog raspusta, steknu radno iskustvo, usavrše jezik i zarade novac potreban za nastavak školovanja.
Bandić je naglasio da se trend pozitivnih kretanja na tržištima rada, kako u BiH tako i u inostranstvu, odrazio na smanjene broja predmeta socijalnog osiguranja.