Bandić: Oprez prilikom zapošljavanja u Slovačkoj!

0
720
Muamer Bandić više nije direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je informisana od strane bh. radnika u Slovačkoj Republici da su se u ovoj državi ponovo pojavili slučajevi prevara prilikom zapošljavanja radnika iz BiH. “Budući da Bosna i Hercegovina nema zaključen sporazum o zapošljavanju sa Slovačkom Republikom, upozoravam radnike iz BiH da budu posebno oprezni prilikom zapošljavanja u ovoj državi, posebno imajući u vidu da su se i prošle godine radnici iz BiH žalili na prevare u zapošljavanju u ovoj državi“, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
On navodi da je važno da se građani BiH prvo obrate Agenciji prilikom zapošljavanja u inostranstvu, a ne kada se problem dogodi.
“Prvo je potrebno da radnik dobije ugovor o radu, zatim da mu poslodavac o svom trošku izvadi radnu dozvole, te na kraju da radnik sa radnom dozvolom i ugovorom o radu ode u ambasadu države u kojoj se zapošljava kako bi dobio radnu vizu. Tek sa radnom vizom radnik može da legalno ode na rad u inostranstvo. Sve usluge posredovanja u zapošljavanju moraju biti besplatne za radnika i mogu se naplatiti jedino od poslodavca. Ukoliko nešto od navedenog nije ispoštovano ne radi se o legalnom zapošljavanju već o prevari“, kaže Bandić.
Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH je podsjetio da je početkom prošle godine bilo desetak pritužbi na prevare prilikom zapošljavanja u Slovačkoj Republici, te da su održani sastanci sa predstavnicima Ministarstva rada, socijalnih pitanja i porodice Slovačke Republike, te Nacionalne inspekcije rada Slovačke Republike i Centralnog ureda za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike. Rezultat sastanaka je bio da je pojedinim privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju onemogućeno posredovanje, te su pojačane kontrole poslodavaca.
“Mjere koje smo preduzeli prošle godine u saradnji sa kolegama iz Slovačke Republike još uvijek daju rezultate jer smo obavješteni da su u novim prijavljenim slučajevima već intervenirale nadležne slovačke institucije. Ono što je problem jeste šteta koju su pretrpili prevareni radnici, te zbog toga još jednom apeliram na sve bh. radnike koji žele da se zaposle u inostranstvu da prvo kontaktiraju nas kako bi im pružili potrebne informacije“, rekao je Bandić.
On je dodao da se na web stranici Agencije mogu pronaći korisne informacije u o zapošljavanju u Slovačkoj Republici koje su dobili od njihovog ministarstva rada, te još potpunije informacije u okviru aplikacije Dunavski kompas.