Banke iz FBiH u tri kvartala ostvarile dobit od 295,14 miliona KM, rast 3,1%

Ukupna aktiva banaka u FBiH krajem septembra 2022. iznosila je oko 26 milijardi i 953,63 miliona KM i porasla je za 1,46 mlrd KM ili za 5,7% na godišnjem nivou

0
1787
U FBiH u prva tri kvartala 2022. nijedna banka nije poslovana s gubitkom

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prvih devet mjeseci 2022. godine ostvario neto dobit u iznosu od 295,14 miliona KM što je za 26,4 miliona KM ili za 3,1 posto više nego u istom periodu prošle godine kada je čista dobit iznosila oko 263,98 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Nijedna banka nije poslovana s gubitkom. Dodajmo i da je zaključno sa septembrom ove godine poslovalo 14 banaka, ili jedna banka manje nego u ranijem periodu (Sberbank BH – zbog poznatih dešavanja nakon ruske agresije na Ukrajinu – op. aut).
Zasigurno, ovo je najveća ostvarena neto dobit banaka sa sjedištem u Federaciji BiH, imajući u vidu da je na primjer krajem trećeg kvartala pandemijske 2020. godine ostvaren profit od 151,19 miliona KM (dobit od 166,67 miliona ostvarilo 13 banaka, a gubitak dvije banke u iznosu od 15,48 miliona KM).
Nešto bolja situacije je bila na kraju trećeg kvartala pretpandemijske 2019. godine, kada su banke ostvarilo neto zaradu od 250,92 miliona KM (14 banaka ostvarilo dobit od 251,57 miliona KM, a gubitak jedna banka u iznosu od 647.000 KM).
Prema preminarnim podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), ukupni prihodi 14 komercijalnih banaka na kraju trećeg kvartala ove godine iznosili oko 915,94 miliona i manji su za 0,2 posto u odnosu na 917,70 miliona KM iz septembra lani. Od toga su prihodi od kamata i slični prihodi iznosili oko 524,15 miliona KM ili 57,2% ukupnih prihoda.
Istovremeno, za 7,7 posto su porasli i ukupni rashodi banaka u FBiH koji su zaključno sa septembrom 2022. iznosili 700,66 miliona KM u odnosu na 650,77 miliona KM iz istog perioda lani.
U izvještaju FBA je navedeno i da je ukupna aktiva banaka u FBiH krajem septembra 2022. godine iznosila oko 26 milijardi i 953,63 miliona KM i porasla je za 1,46 mlrd KM (+5,7%) u odnosu na blizu 25 milijardi i 493,27 miliona KM.
Međutim, ukupan kapital banaka je u tom periodu smanjen za 47,28 miliona KM (-1,4%), na 3 milijarde i 280,42 miliona sa 3 milijarde i 327,70 miliona KM.