Softić: Banke u BiH se pripremaju za implementaciju Bazela III

0
38376
Zvaničnici Intesa Sanpaolo banke iz Milana razgovarali s guvernerom CBBiH

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić primio je danas u posjetu najviše predstavnike Intesa Sanpaolo banke iz Milana, koju su činili predsjednik Upravnog odbora ove banke prof. Gian-Maria Gros-Pietro i direktor Sektora za međunarodne banke supsidijare Intesa Sanpaolo Ignacio Jaquotot te direktor Intesa Sanpaolo banke BiH Almir Krkalić. Sastanku je prisustvovala i viceguvernerka CBBiH mr. Ernadina Bajrović.
Gosti su se interesovali za pregled i procjenu valutnog odbora u BiH, a posebno njegovu ulogu i uticaj na mehanizme stabilizacije cijena i monetarne agregate, za trenutno stanje programa Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH te za trendove usklađenosti domaćeg finansijskog i bankarskog sistema prema evropskim regulatornim modelima i praksama.
Guverner Softić ukazao je načinjenicu da model valutnog odbora i dalje predstavlja najprikladnije rješenje za BiH koje daje osnovu za integraciju ekonomskog prostora u monetarnoj sferi i ostvarivanje makroekonomske stabilnosti. Od uvođenja valutnog odbora do danas zabilježena su kontinuirana pozitivna kretanja svih bitnih makroekonomskih indikatora i indikatora koji se odnose na bankarski sektor u BiH.
“CBBiH je u potpunosti izvršila jednu od svojih osnovnih funkcija – postigla je i očuvala stabilnost domaće valute, dok je vanjska stabilnost obezbijeđena uspješnim održavanje fiksnog deviznog kursa i redovnim servisiranjem vanjskog duga BiH koji CBBiH obavlja u funkciji fiskalnog agenta države“, rekao je guverner Softić.
Što se tiče usklađenosti finansijske i bankarske regulative s evropskim regulatornim modelima i praksama, guverner je istakao da su zakoni o bankama u oba bh. entiteta usvojeni prije nešto više od godinu dana i da su u najvećoj mogućoj mjeri usaglašeni s EU direktivama i Bazelskim principima. Trenutne aktivnosti su usmjerene na razvoj strategije za implementaciju Bazela III.
Gosti su iskazali zadovoljstvo ovim sastankom, uz konstatatciju da su prezentirane informacije dobrodošle za planiranje budućih aktivnosti, saopćeno je iz CBBiH.