Banke u FBiH prošle godine zaradile rekordnih 240 miliona KM

0
1561
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u 2017. godini ostvario dobit od 240 miliona KM (nerevidirani podaci) što je za 39 posto ili 67 miliona KM više (nakon poreza) u odnosu na godinu ranije što je najbolji ostvareni rezultat do sada, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Podsjetimo, druga po visini dobit ostvarena je u 2016. godini (173 miliona KM), a slijedi dobit ostvarena u 2015. godini (117 miliona KM).
Od ukupno 15 komercijalnih banaka koje su poslovale lani u FBiH, pozitivan finansijski rezultat od 247 miliona KM ostvarilo je 13 banaka i veći je za 17 posto ili 36 miliona KM u odnosu na 2016. godinu. Istovremeno, gubitak u poslovanju u iznosu od sedam miliona KM iskazan je kod dvije banke i za 81 posto ili 31 milion KM je manji nego prethodne godine.
Ukupno gledano, osam banaka ima bolji finansijski rezultat (za 82 miliona KM), dok sedam banaka ima lošiji rezultat (za 15 miliona KM).
U 2017. godini ukupan prihod bankarskog sistema u FBiH iznosio je jednu milijardu KM i za 6 posto ili 57 miliona KM je veći nego u 2016. godini, neto kamatni prihod iznosio je 605 miliona KM, s rastom od 3 posto ili 18 miliona KM i učešćem u strukturi ukupnog prihoda od 59 posto.
Operativni prihodi, kao druga komponenta ukupnog prihoda, imali su rast od 10 posto ili 39 miliona KM, iznosili su 422 miliona KM, što je učešće od 41 posto u strukturi ukupnog prihoda. Istovremeno, ukupni nekamatni rashodi su smanjeni za 2 posto ili 13 miliona KM i iznosili su 754 miliona KM.
Ukupna neto bankarska aktiva u 2017. Iznosila je 20,2 milijarde KM i za 1,8 milijardi KM ili 9,9% je veća nego u 2016. godini.

Krediti imali rast od 7,4 posto

Krediti, sa učešćem od 65,2% u strukturi ukupne aktive imali su rast od 7,4% ili 909 miliona KM i na kraju godine iznosili su 13,2 milijarde KM. Lani su zabilježena pozitivna kretanja u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno bilo je veće kreditiranje privatnih preduzeća nego stanovništva.
Krediti privatnim preduzećima ostvarili su rast od 9% ili od 539 miliona KM i na kraju 2017. dostigli iznos od 6,3 milijarde KM, te su imali učešće u ukupnim kreditima od 47,8%.
Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su rast od 6% ili od 387 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7% na 48,2% i na kraju 2017. iznosili su 6,4 milijarde KM.
Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnoj aktivi je smanjeno u odnosu na prethodnu godinu. Veći rast kreditnog portfolija, smanjenje priliva novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 11,7% iz 2016. smanjen na 9,7% na kraju 2017. godine.
Učešće nekvalitetnih kredita odobrenih pravnim licima u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 11,9%, a učešće nekvalitetnih kredita stanovništva u odnosu na ukupne kredite plasirane stanovništvu iznosi 7,3%.
Novčana sredstva iznose 5,8 milijardi KM ili 28,7% ukupne aktive i veća su za 11,3% ili 590 miliona KM nego na kraju 2016. Ulaganja u vrijednosne papire su tokom 2017. imale veće promjene, da bi na kraju 2017. iznosila 1,23 milijarde KM, što je na istom nivou kao i na kraju 2016. godine, sa učešćem u aktivi od 6,1%.

Depoziti dostigli 15,8 milijardi KM

Depoziti su dostigli 15,8 milijardi KM, uz ostvareni rast od 11,6% ili 1,6 milijardi KM, i ostaju najznačajniji izvor finansiranja sa učešćem od 78,3% u ukupnoj pasivi. Od toga su depoziti stanovništva na kraju 2017. iznosili 8,5 milijardi KM, dok je učešće smanjeno sa 57,5% na 53,8%, tako da su depoziti ovog sektora i dalje najveći izvor finansiranja banaka.
Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, rasli su za 4,5% ili 357 miliona KM i iznosili su 8,25 milijardi KM.
Drugi izvor po ukupnom iznosu su kreditna sredstva sa 836 miliona KM i imaju učešće od 4,1% u ukupnoj pasivi.
Ukupni kapital banaka u FBiH na kraju 2017. Iznosio je 2,9 milijardi KM (dionički kapital 1,2 milijarde KM), što je za 5,8% ili 157 miliona KM više nego na kraju 2016. godine. Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema na kraju 2017. iznosila je 15,5%, što je znatno više od zakonskog minimuma od 12%.
U FBiH je na kraju 2017. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka sa ukupno 6.655 radnika, što je porast od 0,6% ili 40 radnika u odnosu na 2016. godinu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here