BBI banka i Kanton Sarajevo obezbjedili još 24 miliona KM za privredu KS

0
1304
Ugovor su potpisali Muharem Šabić i Amer Bukvić

Svi ekonomski parametri u prvih šest mjeseci ove godine kada je u pitanju privreda Kantona Sarajevo su u porastu, raste broj zaposlenih, veći je priliv investicija, kao i priliv novčanih sredstava, istaknuto je na Međunarodnoj poslovnoj konferenciji Kanton Sarajevo 2017, koja je danas počela u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Privredne komore Kantona Sarajevo.
U okviru konferencije potpisan je i Ugovor o poslovnoj saradnji između Ministarstva privrede KS i Bosna Bank International (BBI). Riječ je Ugovoru koji će privrednicima sa područja ovog kantona omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj nominalnoj stopi od 1,28 posto. Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu od 24 miliona KM, dok će na nivou 2017. godine za subvenciju dijela profitne marže Ministarstvo privrede KS obezbjediti više od jedan milion KM (1.090.000 KM).
Muharem Šabić, ministar privrede KS kazao je da su svi napori Ministarstva usmjerni u cilju poboljšanja poslovnog okruženja. Jedan od načina je i omogućiti privrednicima olakšan pristup finansijskim resursima, a to im Ugovor sa BBI bankom i omogućava.
“U Kantonu Sarajevo imamo registrovanih oko osam hiljada malih i srednjih preduzeća, kojima će nakon ovog današnjeg potpisivanja Ugovora sa BBI bankom biti na raspolaganju oko 30 miliona KM povoljnih sredstava po nominalnoj stopi od 1,28. Pravo na sredstva po ovoj kreditnoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede i Javnim pozivom koji ćemo uskoro objaviti”, kazao je ministar Šabić.
Objasnio je da će se izbor krajnjih korisnika vršiti na osnovu kriterija iz Javnog poziva i na osnovu razvojnih programa/projekata koji omogućavaju stvaranje stimulativnog poslovnog ambijenta za nastanak novih i razvoj postojećih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mjesta.
Direktor BBI banke istakao je da Banka u svojim strateškim ciljevima ima podršku privredi BiH.
“U ovom veoma izazovnom okruženju za privrednike BBI banka nastavlja pružati neophodnu podršku privredi BiH. Finansijska linija koju realiziramo u saradnji sa Kantonom Sarajevo je dobar model kako se može pokrenuti privreda u BiH. SME su nosioci razvoja svake tržišne ekonomije i stoga su oni u našem fokusu. Drago mi je da ćemo implementacijom ove linije kreirati nova radna mjesta na području Kantona Sarajevo kroz proširenje obima proizvodnje i poslovnih mogućnosti malih i srednjih kompanija”, izjavio je Amer Bukvić, direktor BBI banke.
Učešće na konferenciji uzeli su privredni i finansijski eksperti iz zemlje i inozemstva, predstavnici domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede. Ciljevi Konferencije je predstavljanje Kantona Sarajevo kao potencijalne investicijske destinacije i stvaranje novih poslovnih veza. Konferencija je ujedno i prilika za poslovne ljude iz BiH i svijeta da se bolje upoznaju sa kolegama koji se bave istim poslom, da sa njima razgovaraju i razmijenjuju informacije o poslovnim izazovima današnjice, uspostave novu poslovnu saradnju ili unaprijede postojeću. Fokus ovogodišnje konferencije je na bilateralnim susretima (B2B).
Drugi dan konferencije planiran je za posjetu firmama sa područja Kantona Sarajevo i to Ećo Company i Željezari Ilijaš.