BBI banka i Općina Centar: Povoljna kreditna linija za mala i srednja preduzeća

Privrednicima sa ove sarajevske općine moći će u BBI banci dobiti finansiranje po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj stopi od 1,49 posto

0
2480
Ugovor o poslovnoj saradnji su potpisali Nedžad Ajnadžić i Amer Bukvić

Načelnik sarajevske Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor Bosna Bank International d.d. Sarajevo Amer Bukvić potpisali su danas ugovor o poslovnoj saradnji.
Ovim činom je zvanično uspostavljena povoljna finansijska linija za privredne subjekte registrovane na području ove lokalne zajednice. Riječ je o projektu koji će privrednicima omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranje po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj stopi od 1,49 posto.
Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu 2.490.000 KM za subjekte male privrede, dok će Općina Centar iz svog ovogodišnjeg budžeta obezbijediti 150.000 KM za subvencioniranje dijela profitne marže za korisnike ove kreditne linije.
Pravo na sredstva po ovoj kreditnoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede koji uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze i uslove Javnog poziva koji će uskoro biti objavljen u sredstvima javnog informisanja. Učešće mogu uzeti: likvidni subjekti koji imaju sjedište na području općine Centar, aktivni su i imaju uposlene radnike, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.
Općinski načelnik Ajnadžić je naglasio da će  ovaj projekat biti nastavljen i u narednom periodu, te da je planirano da u ovu svrhu privrednicima bude na raspolaganju do 10 miliona KM na godišnjem nivou.
“Općina Centar je opredijeljena da potiče razvoj privrede i stvara dobar poslovni ambijent a ovo je jedan od projekata koji je od značaja za mala i srednja preduzeća jer im otvaramo mogućnost da dobiju povoljna kreditna sredstva. Općinsko vijeće je u budžetu za 2017. godinu definiralo u prvoj fazi 150.000 maraka za subvencioniranje profitne marže u visini od tri posto subjektima male privrede sa područja Općine Centar. Maksimalan odobreni iznos finansiranja po jednom korisniku je 500.000 KM, sa rokom otplate u zavisnosti od visine kreditnog zahtjeva od 12 mjeseci do sedam godina”, istakao je Ajnadžić.
Direktor BBI banke Amer Bukvić zahvalio se načelniku Ajnadžiću što je prepoznao značaj projekta za dobrobit malih i srednjih preduzeća na području Općine Centar.
“Ovakav model saradnje privatnog i javnog sektora BBI banka je realizirala i ranije sa Vladom Republike Turske, Svjetskom bankom, Vladom Malezije i IFAD-om i pokazao se kao veoma uspješan. Smatram  da je ovo dobar put za izgradnju povoljnog ambijenta za preduzeća, smanjenje troškova poslovanja, kao i otvaranje mogućnost za nova zapošljavanja i realizaciju novih projekata, a što je prioritet svima nama u BiH. Na ovaj način BBI banka u saradnji sa lokalnom zajednicom smanjuje stope profitne marže na tržištu, odnosno utiče na monetranu politiku u BiH u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta za mala i srednja preduzeća. BBI banka je spremna i na puno veće iznose jer preduzećima je potrebno obezbijediti jeftinija sredstva. Nadam se da je ovo samo početak naše saradnje, a siguran sam da ćemo implementacijom ove linije kreirati nova radna mjesta na području ove lokalne zajednice”, istakao je Bukvić.
Zainteresovani privrednici više informacija mogu dobiti u poslovnicama BBI banke ili putem e-mail adresa corporate@bbi.ba.