Ugovor o poslovnoj saradnji između BBI banke i Vlade Unsko-sanskog kantona potpisan je danas u Bihaću. Na taj način je ozvaničena povoljna finansijska linija za privredne subjekte registrovane na području USK. Ugovor su potpisali, u ime Vlade USK premijer Husein Rošić te direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima u BBI banci Edin Brkić.
Riječ je o projektu koji će privrednicima omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj stopi od 2,3 posto. Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu od 12.490.000 KM, dok će za subvenciju dijela profitne marže Ministarstvo privrede USK obezbjediti iznos od 300 hiljada KM.
“Vlada USK opredijeljena je na potiče razvoj privrede i ovo je jedan od projekata koji je od značaja za manja poduzeća jer im otvaramo mogućnost da dobiju povoljna kreditna sredstva. BBI banka je ozbiljan partner i, nadam se, u narednoj godini ćemo povećati sredstva i dati zamah privredi i otvaranju novih radnih mjesta”, kazao je premijer Rošić.
Pravo na sredstva po ovoj kreditnoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede koji uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze i uslove Javnog poziva, koji će uskoro biti objavljen u sredstvima javnog informisanja. Učešće mogu uzeti: likvidni subjekti koji imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona, aktivni su i imaju uposlene radnike, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.
“Maksimalan odobreni iznos finansiranja po jednom korisniku je do jedan milion KM, sa rokom otplate u zavisnosti od visine kreditnog zahtjeva od tri do sedam godina. Prioritet u ostvarenju prava na poticajna finansijska sredstva imaju privredni subjekti prema programu poticiajnih mjera Unsko-sanskog kantona”, rekao je Samir Sedić, ministar privrede u Vladi USK.
Edin Brkić, direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima BBI banke rekao je da u vrijeme teške ekonomske situacije i visoke nezaposlenosti BBI banka društveno-odgovorno pruža neophodnu podršku privredi.
“Finansijska linija koju realiziramo u saradnji sa Vladom USK je dobar model kako se može pokrenuti privreda u BiH. Naše strateško opredjeljenje je podrška privredi BiH i razvoju malih i srednjih preduzeća. SME su nosioci razvoja svake tržišne ekonomije i stoga su ovakvi klijenti u našem fokusu. Drago mi je da ćemo implementacijom ove linije kreirati nova radna mjesta na području USK kroz proširenje obima proizvodnje i poslovnih mogućnosti malih i srednjih kompanija”, kazao je Brkić.