BDP u FBiH u četvrtom kvartalu 2018. porastao 3,6%, u RS-u 3,7%

0
599
Vlada FBiH usvojila Strategiju upravljanja dugom do 2020. koji iznosi 5,3 milijarde KM

Federalni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za četvrto tromjesečje 2018. godine, navodeći da realni rast BDP-a u periodu oktobar-decembar 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine iznosi 3,6 posto.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, značajniji realni rast BDP-a u četvrtom kvartalu 2018. zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 14,7%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8,0%; Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti 6,1% i Informacije i komunikacije 5,4%.
Realni pad BDP-a zabilježen je u djelatnostima: Prerađivačka industrija 0,6%; Stručne, naučne i tehničke djelatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,5% i Poslovanje nekretninama 0,2%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U Republici Srpskoj bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom tromjesečju 2018. u odnosu na isti kvartal 2017. godine ima pozitivnu stopu rasta od 3,7%, podaci su zavoda za statistiku RS.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u četvrtom tromjesečju 2018. godine BDP je realno veća u područjima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 6,5%, Trgovina na veliko i na malo, zatim popravak motornih vozila i motocikala, saobraćaj i skladištenje, te djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 5,0%, Građevinarstvo za 4,2%, Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija , proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djletnosti sanacije životne sredine za 3,8%.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here