BDP u FBiH u četvrtom kvartalu 2018. porastao 3,6%, u RS-u 3,7%

0
1220

Federalni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za četvrto tromjesečje 2018. godine, navodeći da realni rast BDP-a u periodu oktobar-decembar 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine iznosi 3,6 posto.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, značajniji realni rast BDP-a u četvrtom kvartalu 2018. zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 14,7%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8,0%; Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti 6,1% i Informacije i komunikacije 5,4%.
Realni pad BDP-a zabilježen je u djelatnostima: Prerađivačka industrija 0,6%; Stručne, naučne i tehničke djelatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,5% i Poslovanje nekretninama 0,2%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U Republici Srpskoj bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom tromjesečju 2018. u odnosu na isti kvartal 2017. godine ima pozitivnu stopu rasta od 3,7%, podaci su zavoda za statistiku RS.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u četvrtom tromjesečju 2018. godine BDP je realno veća u područjima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 6,5%, Trgovina na veliko i na malo, zatim popravak motornih vozila i motocikala, saobraćaj i skladištenje, te djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 5,0%, Građevinarstvo za 4,2%, Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija , proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djletnosti sanacije životne sredine za 3,8%.