BDP u trećem kvartalu 2019. u RS porastao 3,1%, a u FBiH 2,3%

0
1586
Najveći realni rast BDP-a zabilježen je u području Informacije i komunikacije, za 7,9%

Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Srpske u trećem tromjesečju 2019. godine u odnosu na treće tromjesečje 2018. godine ima stopu rasta od 3,1%.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u trećem tromjesečju 2019. bruto dodata vrijednost realno je veća u područjima: Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 6,7%, Građevinarstvo za 5,8%, Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 5,7% i Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 5,6%.
U trećem tromjesečju 2019. bruto dodata vrijednost realno je manja u područjima: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 2,3%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 3,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u trećem tromjesečju 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine iznosi 2,3%.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2019. zabilježen je u djelatnostima: Informacije i komunikacije 10,7%, Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9,5% i Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8,4%.
Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 3,7%, od čega Prerađivačka industrija 3,2%.