BEEP projekti: Uštede energije na godišnjem nivou skoro 30.000 MWh

Kroz investiciju od 39,3 miliona KM do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada, kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika

0
267
Martić: Preko 2.000 objekata javne namjene čeka red za implementaciju mjere energijske učinkovitosti

U organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja danas je u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu održana međunarodna konferencija pod nazivom ‘Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini’.
Događaj je okupio ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti u BiH kako bi razgovarali o temama od značaja za energetsku efikasnost, sa fokusom na modele finansiranja i izgradnju kapaciteta s ciljem uklanjanja postojećih prepreka za daljnji razvoj tržišta i povećanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada.
Prisutnima je prezentirana vizija razvoja u oblasti energetske efikasnosti javnih zgrada u nadolazećim desetljećima, s osvrtom na ostvarene rezultate i prepreke vezano za obnovu zgrada tijekom prethodnih godina, te ukazano na značaj uspostavljanja inventara javnih zgrada i održivih mehanizama financiranja, kao i mobilizacije privatnog kapitala.
“Kroz višegodišnju suradnja sa finansijskim institucijama i organizacijama poput Svjetske banke, UNDP, KfW, Švicarski Caritas, GIZ, i uz podršku proračunskih sredstava, osigurano je 53 miliona eura za obnovu preko 400 objekata javne namjene, najvećim dijelom obrazovnih, zdravstvenih i administrativnih. Iako su rezultati ostvareni kroz navedene projekte izuzetno značajni, svaki projekt ima svoj početak i kraj. Svjesna ove činjenice, Vlada FBiH uspostavila je Revolving fond kao samoodrživi financijski mehanizam s ciljem prikupljanja i upravljanja financijskim sredstvima za provođenje mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima u FBiH. Preko 2.000 objekata javne namjene još uvijek čeka svoj red za implementaciju mjere energijske učinkovitosti“ izjavio je federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

Sveobuhvatna energetska obnova javnih zgrada prilika je za nove investicije, rečeno je na konferenciji 

Rezultati ostvareni kroz projekte Svjetske banke za energijsku efikasnost u BiH (BEEP i Dodatno finansiranje za BEEP) idu u prilog izjavi ministra Martića. Kroz investiciju od 39,3 miliona KM do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada, kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Provođenjem aktivnosti u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose skoro 30.000 MWh.
Zaključci konferencije će u formi smjernica biti dostavljeni nadležnim institucijama u BiH, s ciljem promptnog djelovanja kako bi se u narednih godinu dana kreiralo stimulirajuće okruženje za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada, te pokrenule nove investicije za energetsku obnovu javnog sektora.