Beskontaktno podizanje gotovine na bankomatima Sparkasse Bank

0
2505
Korisnici bankomatske mreže Sparkasse Bank sada mogu da podignu novac bez ubacivanja kartice u bankomat

Sparkasse Bank dd BiH omogućila je beskontaktno podizanje gotovine na svojim bankomatima. Korisnici bankomatske mreže ove banke sada mogu još jednostavnije da podignu novac bez ubacivanja kartice u bankomat čime je ubrzan proces isplate gotovine i smanjeno vrijeme trajanja transakcije.
“U želji da maksimalno olakšamo klijentima podizanje novca i korištenje bankomata, uveli smo novu contactless funkcionalnost na našim bankomatima – podizanje gotovine prislanjanjem kartice na uređaj, bez potrebe za umetanjem kartice u otvor u uređaju. Prednosti koje korisnicima donosi ova inovacija su brzo i jednostavno provođenje transakcije, te sigurnost jer se kartica sve vrijeme nalazi u ruci korisnika što smanjuje rizik od gubitka kartice te nema mogućnosti zadržavanja kartice u bankomatu. Postavkom ove vrste bankomata Sparkasse Bank dd BiH odgovara na potrebe svojih klijenata, te potvrđuje kontinuirani razvoj novih proizvoda i usluga namijenjenih maksimalnoj uštedi vremena i jednostavnom pristupu uslugama“, izjavio je Ahmed Karić, direktor Sektora prodaje za stanovništvo i mala preduzeća.
Bankomati na kojima je dostupna ova inovacija na ekranu sadrže informaciju ‘beskontaktni bankomat’ i ikonu simbola contactless transakcije. Klijent prilikom dolaska na bankomat prislanja svoju karticu na mjesto koje je označeno kao contactless. Nakon prislanjanja uređaj prepoznaje karticu i zahtjeva unos PIN-a kako bi korisnik mogao nastaviti transakciju.
Uvođenjem mogućnosti beskontaktnog podizanja gotovine na bankomatskoj mreži Sparkasse Bank je potvrdila da kontinuirano prati tehnološke inovacije i svojim klijentima omogućava savremene i pouzdane usluge.